Ф8Р145М32

Профилна снимка
бай Мичо
Мнения: 1884
Регистриран: Преди 9 месеца
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #1 Преди 9 месеца

ПАРАМЕТРИ НА ПЧЕЛНОТО ГНЕЗДО

Изображение

В естествено състояние пчелите изграждат НЕЧЕТЕН брой пити ( далаци). Обикновено 5 или 7, но стигат и до 11 броя.
В плодника дъното на килийката в новоизградена пита е 0,25мм, като с нарастването на броя излюпени в нея пчели то ( дъното) се увеличава до 3мм. Поради тая причина пчелите надграждат питата, така че височината на килийката в плодника винаги да е 11мм .
Чрез замервания на пчелни гнезда в естествено състояние е установено, че средностението в плодника варира от 35 до 50мм (A. I. Root) , като най-често срещаното е 35мм.
В складовата част килийката при наличие на свободно пространство може да достигне до 70мм (A. I. Root) . като най-често срещаното средностение в медовата част е 37-40мм.
Още през 1851 L. Langstroth открива свободното вътрешно кошерно пространство, което пчелите на обклейват и не изграждат мостове на 4,5-9мм, а през 1964 A.I.Root го дефинира на 7,5мм.
Тук е мястото да споделим нашето мнение ( IMHO*** Outcast) за мостовете, които изграждат пчелите при разстояния по големи от 9мм.
Ние смятаме, че мостовете са единствено конструктивен елемент. С тях пчелите укрепват далаците в напречна посока и така гнездото получава необходимата коравина в посока напречна на далаците ( тафтологията е умишлена). В собствената си равнина далаците са безкрайно ( отнесено към напречната равнина) корави. Мостовете изравняват трептенията на отделните далаци при ветрово натоварване ( пулсация).
Така, че можем да приемем, че мостовете са наследство от милионите години на еволюция в които пчелите са живели на открито в естествените си гнезда. Като доказателство за това може да приемем факта, че в медовата част на далаците няма мостове т.е., те (мостовете) не са им необходими за придвижване.
Нека сега да се разберем с разстоянието между средностенията на рамките в кошера.
У нас е прието разстоянието между средностенията на питите да е 37,5мм т.е. рамките да са на 37+ Хофман. Това разстояние е по-голямо от оптимално(35мм ) за плодника, като след изграждане на питите(25мм) разстоянието между тях става 12+мм, което е по-голямо от 9мм и пчелите по навик изграждат мостове.
Тове е причината повечето пчелари в Америка да работят на 34мм Хофман, в Нова Зеландия и Австралия на 33мм Хофман, а у нас много от колегите работят на 35мм Хофман .
Рамките на 34 Хофман стават за 10 рамков кошер, като в плодника се побират 11 или се събират в центъра, а крайните медови пити пчелите надстройват.
За 8 рамков кошер обаче, единствената възможност е рамката да е на 32 Хофман, който и вариант ще разгледаме.
При 32Хофман в плодника се побират 9 рамки и остават 17мм за разширение на дървото и обклейване, което е напълно достатъчно и работи. Така разстоянието между питите става 7+мм, или точно дефинираното от A.I.Root вътрешнокошерно свободно разстояние.
Опитът ми както казах е много малък и за това ще си позволя да ползам и тоя на Майкъл Буш (Michael Bush) , пчелар с многогодишен опит в работата с осмак на магазинна рамка с 32 Хофман. Майкъл Буш е естественик, който не ползва ВО, а оставя рамките само на стартер. Или при него широчината на новоизградената пита е 22,25мм, докато при мен ще е 24+мм, защото ще ползвам ВО и от тук имам по-малък резерв от цикли на излюпване. Това се решава като се подменят ежегодно питите в половината плодник с новоизградени (Егошин, Д. Димитров).
Опитът ми както казъх е кратък, но мостове действително няма. Търтиевото пило почти отсъства, но при мен тая година са само отводки така, че засега това е само констатация, а не закономерност.
Според М. Буш обаче, действително липсва търтиев градеж или той е минимален. Това е и една от причините той да не третира стещу акари.
За работата с рамка на 34 Хофман има много изследвания. Няма да ги цитирам за да не стане досадно, но ВСИЧКИ тестове показват ускорено с 25-40% развитие на семействата през пролета спрямо контролните семейства. Или както Майкъл Буш отговаря на въпроса на пчелар, който го пита дали не са му много малки пчелите. Цитирам по памет: "И какво от това ако са с 50% повече."

to be continued…

*** IMHO - in my humble opinion
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?
Профилна снимка
Боби Коцев
Мнения: 621
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Лом

Мнение #2 Преди 9 месеца

А защо са 50% повече пчелите при стеснените рамки?
Профилна снимка
бай Мичо
Мнения: 1884
Регистриран: Преди 9 месеца
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #3 Преди 9 месеца

Боби Коцев написа:А защо са 50% повече пчелите при стеснените рамки?


Може би Майкъл Буш се е поизхвърлил.
Опитите показват, че семействата на стеснена рамка са с 25-40% повече пчели от тия на контролните семейства.
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?
Профилна снимка
бай Мичо
Мнения: 1884
Регистриран: Преди 9 месеца
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #4 Преди 9 месеца

ИЗБОР НА СИСТЕМА*

Изисквания към системата
• Стационарно пчеларство
• Надморска височина 1060м със силно наклонен терен
• Кратка и бедна билкова паша и мана през 2-3 години
• Дълга зима и чести валежи през пролетта
• Ниско тегло на пълния медови корпус
• Обслужване само от 1 човек
• Възможност за био сертифициране
• Безфалцов корпус

На изброените по-горе критерии отговаря само кошера на Фарар на 8 рамки в изпълнение от дърво. Полистиролните, полиуретановите и пластмасовите кошери никога няма да получат разрешение за биологично пчеларство(инж. Михайлов) .
Наложената в България класическа система на Фарар с магазинна рамка от 160мм не ме устройва по следните причини:
• Безсмислено висока горна летва ( и долна) на рамката, предпоставка за наличие на „мъртва зона“. По думите на инж. Михайлов при Фарарите няма мъртва зона, но аз споделям мнението на Даниел Димитров, че при слабите семейства си я има, защото кълбото не може да се закачи на рамка от горния корпус ( приели сме, че зимуваме на 2 корпуса).
• В хордиалните Дадан-Блат центрофуги не могат да се поберат по 2 магазинни рамки (МР), а радиалните центрогуфи за МР са с диаметри превишаващи 800мм и не могат да влизат през стандартна врата. За рамка 145 мм радиалната центрофугата Lyson W216 е за 20 рамки, на приемлива цена и е на 600мм диаметър. Миналата година Lyson анонсираха радиално касетъчна за 8 рамки на 145мм на 650мм диаметър.
• Системата на рамка 145мм позволява да се работи и с плодник на два корпуса с Дадан-Блат рамки на 300мм. Или казано иначе рамката на 145мм е истинската Дадан-Блат половинка.
• Колкото и да е незначително, но и по-малкото тегло на Р145 има значение, когато цял ден вдигаш корпуси.

система Outcast 2016 с елементи на Фарар/Гърдев/Якофов/Буш

Изображение

Системата се състои от:
1. Високо изцяло мрежесто дъно с възможност за двустранно обслужване на чекмеджето и таблата за контрол на отвора.
2. Чекмедже за прашец – не е показано на картинката
3. Табла за контрол на отвора на дъното - не е показана на картинката
4. Решетка за прашец -не е показана на картинката
5. 4+1 корпуса с държачи на Гърдев ( модел Outcast 2016).
6. Ханеманова решетка с дървена рамка (ХР)
7. Милерова хранилка модел на Якофов (Милерова Хранилка)
8. Покривен капак - не е показан на картинката
9. Корпусоповдигач на Якофов ( модел Outcast 2016)
10. Кука на Шилов ( модел Outcast 2016)
11. Ограничители за входовете 2 броя
12. Рамки на 32 Хофман (2х9+3х8=42 бр. модел Outcast 2016)

Искам да обърна специално внимание на:
1. Държача на Гърдев, който:
• заздравява фалца на стените върху които лягат рамките.
• позволява отлепянето на корпусите да става с корпусоповдигача на Якофов.
• позволява, чрез избутване на горния корпус назад да се отвори резервен вход.
• ако се използва ХР то остава отвор за излитане на търтейте, които иначе като подмор запушват ХР и затова се налага ХР да се вдига от време на време ( Д. Димитров)
• позволява Милерова Хранилка да увеличи обема си.
• позволява да се вдигат по три корпуса в пакет с куката на Шилов.
• позволява корпуса да се носи с една ръка

2. Милеровата хранилка модел Якофов, която е с обем на отделението за течна храна от почти 8 литра и отделение за суха храна, в което аз целогодишно подсигурявам захар на кристали. Якофов твърди, че меда става по-сладък и нямам причина да не му вярвам. Милерова Хранилка модел Якофов служи и за топло изолация през зимата, като само с кибритни клечици се повдигат малко стъклата за да излиза конденза.

3. Таблата за контрол на отвора на дъното е задължителен елемент от всяка състема с отворено дъно. С нея се контролира температурата на пчелното семейство. Особено необходима е при пролетното развитие, когато се съкращава входа с 2/3. Нека не се забравя, че и с решетката за прашец също може да се осъществява такъв контрол.

Корпусо-рамко-повдигач модел Outcast 2016

Изображение

Резервен отвор, през който могат да излитат търтейте

Изображение

to be continued…
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?
Профилна снимка
Марин Маринов
Мнения: 231
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Плевен

Мнение #5 Преди 9 месеца

50% повече пчели е относително голямо допълнително натоварване на майката.
Профилна снимка
бай Мичо
Мнения: 1884
Регистриран: Преди 9 месеца
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #6 Преди 9 месеца

Марин Маринов написа:50% повече пчели е относително голямо допълнително натоварване на майката.


Майкъл Буш, Егошин и Георги Куров си произвеждат сами майки, които издържат и по 5 години. Повтарям по 5 години. Никой от тримата не продава майки, защото са отгледани в силни семейства и съответно са скъпи.
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?
Профилна снимка
niko
Мнения: 83
Регистриран: Преди 1 година

Мнение #7 Преди 9 месеца

Outcast написа:ИЗБОР НА СИСТЕМА*На теория звучи приказно... ;)

ти ли ги произвеждаш тези корпусо-повдигачи? от дълго време се оглеждам за такъв...
Профилна снимка
бай Мичо
Мнения: 1884
Регистриран: Преди 9 месеца
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #8 Преди 9 месеца

niko написа:
Outcast написа:ИЗБОР НА СИСТЕМА*На теория звучи приказно... ;)


И на практика е същото, само прочети за Егошин и Майкъл Буш.
А защо мислиш в Нова Зеландия и Австралия всички са на 33мм рамка ?
Това поне лесно можеш да го провериш.

Далеч съм от мисълта да твърдя, че за промишлено пчеларство рамката на 37 Хофман не е най-доброто. Там няма кой да си играе да стеснява рамките в плодника.

niko написа: ти ли ги произвеждаш тези корпусо-повдигачи? от дълго време се оглеждам за такъв...


Не търгувам.
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?
Профилна снимка
niko
Мнения: 83
Регистриран: Преди 1 година

Мнение #9 Преди 9 месеца

аз съм ги чел всичките теории... проблема е, че пчелите не са :D
желая ти успех
Профилна снимка
бай Мичо
Мнения: 1884
Регистриран: Преди 9 месеца
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #10 Преди 9 месеца

Избор на технология на работа със системата Фарар
Нека се уточним в началото, че система ще наричам съвкупноста от елементите на кошера и инструментите за манипулация с него, а под технология ще разбирам манипулациите с елементите на кошера в тяхната времева (сезонна) поледователност.
Технологиите с които съм запознат ( на „книга“) са на Матич, Егошин, Шилов, В. Йорданов, Д. Димитров, Гърдев/Якофов и малко на Майкъл Буш ( от американския форум и от сайта му). Технологията на Майкъл Буш , е достъпна срещу 55$, но пред вид на това, че твърденията му, че на естествено изградената пита ( с размер на клатката 4.9мм) акарите са по-малко се опровергаха от две паралелни изследвания в Англия и Казахстан през 2016г., нямам причини да му се доверявам. Човека е американец и първо мисли как да напълни джоба си, ама това е друга тема.
При Матич, Егошин, Шилов, Гърдев*, плодника се ограничава до два магазинни корпуса, а при В. Йорданов и Д. Димитров дори до един.
Друга технология до която се докоснах (на "форум") е мистико-митичната на колегата tarty от другата тема във форума. За нея се знае само, че включва пролетни хоризонтални ротации (на Матич), че плодника се състои от три (#21) или 4 корпуса (#51) с ХР над него, поне 5 магазина и стълба, защото по думите на форумните му другари технологията му е била „ много ‘убава и давала много мед“.
Веднага следва дебело да подчертаем, че три (4 по #51) Фарар корпуса са точно равни на 2 (2.5) Лангстрот-Рут и да препоръчаме на колегата tarty ( да се свети името му) да премине на Лангстрот-Рут система защото ще има по-малко манипулации или поне да смени името на НЕГОВАТА тема на „Работа с Фарар по Лангстрот-Рут технология“.
Технологията на Матич е направо висш пилотаж в работата с фарар. Премислена с часовникарска точност и в най-малките детайли, но е създадена за преследване на пашата (подвижно пчеларство), което мен не ме устройва.
Технологията на В. Йорданов с карциране на майката в първи корпус (като противо-роево мероприятие) чрез затваряне на долната прелка и поставяне на ХР над корпуса (отвора е над ХР към 2ри корпус) също не ме устройва, защото не може да се събира пчелен прашец и трябва на 7 дни да се отваря ХР за да излетят търтейте.
Технологията на Д. Димитров също е с ограничаване на майката в 1ви корпус и с противороеви мероприятия при необходимост. Тя позволява да се събира пчелен прашец. Като недостатък на технологията Димитров, многа да изтъкна само, че в дадени моменти от сезона се налага да се работи с рамки, което не е точно „корпусна“ технология, но може би е по-малкия „дявол“, който той е избрал за себе си.
Технологията на Гърдев/Якофов е със два вида корпуси (осмаци) и рамки с различен Хофман, 8хЛР/37Х и 7М/40Х. От нея също има какво да се открадне. (**** 8хЛР=10М)
Технологията на Егошин ми е най-близка. Той ограничава майката на 2 корпуса с ХР и има три магазина, които се въртят. Противороеви мероприятия той взема при необходимост или по-скоро не взема защото твърди, че има не повече от 3% ройливост на сезон, което не му е проблем. Празния или изцентофугиран магазин Егошин винаги поставя като първи над ХР или трети за петкорпусния кошер , като по тоя начин по-пълномедните корпуси се избутват нагоре и най-лесно се вземат за центрофугиране. Това е точно обратното на работата на колегата tarty с магазините. Колегата tarty слага слага празните магазини отгоре, за да е по-трудно на пчелите му да стигнат до празния ( най-горен), а и на него да му е по-трудно да се добере до пълномедния, който е 5ти от 9те корпуса в небостъргача му. В това отношение ние ще се доверим на Егошин. Другото важно за мен в технологията на Егошин е, че в плодника му от 2 корпуса всяка година се обновяват рамките в единия корпус, като това е предварително планирано.
Технологията на Фарар на работа със системата Фарар не ми е позната.
От всичко написано по-горе и вземайки пред вид климатичните условия, пашата, свободното ми време и целите които преследвам за мен е ясно, че ще използвам технологията „Егошин“ , като ще я ашладисам с елементи откраднати от Димитров, Гърдев/Якофов , Буш и щипка от Йорданов .

to be continued…
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?

Назад към ФарарКой е на линия

Разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 гости