Пламен Петров и "родопиката" .

Мнения: 273
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #341 Преди 3 месеца

Като се анализират нещата човек може да се закачи за разни подробности :"Резултатите от нашето изследване не отговарят на въпроса дали A. m. rodopica е различен подвид от A. m. macedonica."В предишни изследвания е определена като macedonica (tip“rodopica”) .То е показано от предишни изследвания - екотип а не отделен подвид - няма как да се измисли нещо друго от наличното.
Друго става ясно - "Поради това тази местна пчела трябва да се съхранява като част от генетичния фонд и свързаните с него дейности за опазване."- това значи усвояване на пари...!
Genetichen analiz na populatsii Apis mellifera
macedonica (tip “rodopica”)
viewtopic.php?f=44&t=411
Мнения: 467
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Враца

Мнение #342 Преди 3 месеца

Здравейте колеги, дошла ми е една идеа, намислил съм 12 рамков ДБ-магазин да го преградя с 4- парчета гипсокартон или 5-парчета фазер и да създам съответно толкова оплодни нуклеса като в разделителните стени има дупка с мрежа за да е еднаква миризмата на пчелите и да се греят взаимно през зимат, така всяка преграда ще бъде на по 2 рамки и малда майка и така да заимуват за да са ми разер за пролетта ако има смртност, какво ще кажете добре ли е или не? приемам и предложения
Мнения: 2563
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Горна Оряховица
Контакт:

Мнение #343 Преди 3 месеца

darkvr написа:Здравейте колеги, дошла ми е една идеа, намислил съм 12 рамков ДБ-магазин да го преградя с 4- парчета гипсокартон или 5-парчета фазер и да създам съответно толкова оплодни нуклеса като в разделителните стени има дупка с мрежа за да е еднаква миризмата на пчелите и да се греят взаимно през зимат, така всяка преграда ще бъде на по 2 рамки и малда майка и така да заимуват за да са ми разер за пролетта ако има смртност, какво ще кажете добре ли е или не? приемам и предложения

Ако съдим по термодинамиката в кошера зимата ефекта да се топлят едни други ще клони към нула. Предполагам, че вертикална постановка по би имала ефект.
Заговори, за да те видя! - Сократ
Само когато комар ти кацне на топките, разбираш, че проблемите могат да бъдат решени и без агресия!
Пчелар със специални заслуги
Мнения: 557
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #344 Преди 3 месеца

darkvr написа:Здравейте колеги, дошла ми е една идеа, намислил съм 12 рамков ДБ-магазин да го преградя с 4- парчета гипсокартон или 5-парчета фазер и да създам съответно толкова оплодни нуклеса като в разделителните стени има дупка с мрежа за да е еднаква миризмата на пчелите и да се греят взаимно през зимат, така всяка преграда ще бъде на по 2 рамки и малда майка и така да заимуват за да са ми разер за пролетта ако има смртност, какво ще кажете добре ли е или не? приемам и предложения

Дарк, това е измислено и се практикува.
Само че магазина се слага над основно семейство.
Мнения: 273
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #345 Преди 3 месеца

Другарката Иванова е написала цяла книга "ПОПУЛАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНОТО БОГАТСТВО НА БЪЛГАРСКАТА МЕДОНОСНА ПЧЕЛА И ИСТОРИЯТА НА ЕДНО 25-ГОДИШНО НАУЧНО ПЪТУВАНЕ" за да забие в "десятката" накрая и да се опита да докаже/наложи един екотип(„rodopica“) от подвид A. m. macedonica като населяващ територията на цялата страна.
Явно България е колкото едно футболно игрище и условията от едната врата до другата са напълно еднакви та затова екотипа е един(родопика разбира се) а не множество локални екотипове от подвид A. m. macedonica обособени в различните природогеографски райони на страната.А колко запазени такива изнамериха?
Изписала е един куп неща а истински данни за метисация в различните изследвани от тях райони в страната няма и се говори само за БМП колко уникална и колко по-най е била.Да ама другаря Петров обърна листа и взе да си намества родопиката в Родопите - вероятно където и е мястото.?


"13.Обобщените данни от проведения комплексен генетичен
анализ сочат наличие на специфични генетични характе-
ристики, отличаващи българската медоносна пчела от ос-
таналите популации на подвида A. m. macedonica. Те са
достатъчно основание за обсъждане и приемане на обстоя-
телството, че територията на България е обитавана от раз-
личен екотип на подвида A. m. macedonica, който да носи
предложеното от Петров (1990) наименование „rodopica“;"

"Приложеният в хода на настоящото изследване комплексен
сравнителен генетичен анализ предоставя обоснована теза за
принадлежност на българските медоносни пчели към подвида Apis
mellifera macedonica и за наличието на специфични генетични ха-
рактеристики, които ги определят като различен екотип на те-
риторията на България, именуван по-рано от Петров (1990) като
„rodopica“."


Регистрирайте се, за да видите линка

Нивото на работа по опазване и изучаване на местните пчели през соца - завещано на идващите след тях каквито са Петров и Иванова:

"Направеното литературно проучване през този период ми бе по-
казало, че българските медоносни пчели не са били проучвани от ге-
нетична гледна точка. Нещо повече – съществуваха много неизяснени
въпроси, засягащи както детайли от онтогенезата им (медоносните
пчели се развиват с пълна метаморфоза), така и техния таксономичен
статус, който до момента бе уточняван само на базата на морфомет-
ричини и етологични показатели. Провежданата селекционна дейност
през годините бе довела до значимо объркване по отношение на гене-
тичната същност на българските пчелни популации заради факта, че
на територията на страната ни бяха селекционно изпитвани чрез хиб-
ридизация подвидове на Apis mellifera с чужд произход – A. m.
carnica, A. m. ligustica и A. m. caucasica."
Мнения: 273
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #346 Преди 3 месеца

Ако България бе останала в предишните си граници включващи Македония,части от северна Гърция и западните покрайнини сигурно пак екотипа на БМП щеше да е един и да е "родопика" но сега трябва да е нещо уникално и различно от съседните популации на macedonica в северна Гърция и Македония понеже те не са в България.
Мнения: 83
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Опитен пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес

Мнение #347 Преди 2 месеца

Triballi написа:Ето какви са...
18.09.2014, 15:47
Mateev
Администратор

...Следователно достъпни за нас са няколко породи пчели, най-важните от които са Карниката и Италианката. За Италианката не знам, но КАРНИКАТА е пчелата, от която се нуждае Българското пчеларство. В България винаги си е имало КАРНИКА и КАРПАТИКА и това че някакъв доцент си е ВЪОБРАЗИЛ друго НИЩО НЕ ОЗНАЧАВА. Дори и в момента страната е пълна с Карники, Карпатики и Италианки. Измислената от доцента пчела РОДОПИКА никога не е съществувала. Тя е някаква линия на КАРПАТИКАТА и в случай на нужда можем да предоставим официален документ-становище от световно известни руски и украински учени, в който да пише че това е тяхна защитена линия още от социалистическо време, която впоследствие са я изоставили, защото е имала лоши параметри. Етноморфологията говори точно за това - Доцента е плагиатствал и е обявил за своя една чужда изоставена линия пчели. И естествено учените по цял свят му се смеят......... Ха-ха...... смея се и аз.......18.09.2014, 16:01 #102
Регистрирайте се, за да видите линка

Mateev
Администратор
Регистриран
09.02.2013
Мнения
7,144
Пчеларски район
Габрово и Ловеч

Та да се върнем на КАРНИКАТА и на нейните линии, които аз мисля да развивам. За разлика от Доцента аз наистина ще правя СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ. При мене няма да има фалшиви Генбанки - моите ще са истински. При мене няма да има фалшив документооборот - моят ще е ИСТИНСКИ, при това ще бъде и ПУБЛИЧЕН. Натрупването на информация за селекциониране ще извършвам посредством ГЛОБАЛНА ПЧЕЛАРСКА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА, която в момента разработвам. В селекционната дейност ще подключа хиляди кошери, а не няколко изгнили сандъка, с които оперира доцента в момента в опитното поле на института. Ше извършвам широкомащабно изкуствено осеменяване - в момента подготвям лаборатория с 6 осеменителни апарата последен писък на модата, а не както доцента с един ръждясал и прашясал апарат, който не е използван от години.

Ще поддържам и развивам едновременно 5-6 различни линии пчели, които ще се оптимизират за различните условия, в които работят Българските пчелари. Например ще имам равнинна пчела, оптимизирана да работи на полето в условията на силни паши от селскостопански култури. Ще имам например подпланинска пчела, оптимизирана за работа с ливадна паша, както и високопланинска пчела, оптимизирана за региони с над 800 метра надморско равнище. Ще развивам линии, оптимизирани за събиране на мед, и такива за събиране на прашец. И въобще - ще мога да си позволя да правя това, в което доцента е абсолютен профан, в резултат на което е и напълно безсилен. Това е обработката на огромни количества информация, натрупвана посредством последните достижения на електрониката и информационните технологии.

Всеки един аспект от селекционната и развъдната дейност при мене ще бъде организиран 100 пъти по-добре от аналогичния при доцента. Въобще смятам да го оставя на светлинни години след мене. Когато ИАСРЖ дойде да ми прави проверки, моментално ще осъзнае, че доцента ЖИВЕЕ В СРЕДНОВЕКОВИЕТО. И ако някоя развъдна организация трябва да бъде закрита, то това ще бъде неговата, а не моята....... ха-ха........

С две думи - смятам да предложа ПО-ДОБРАТА АЛТЕРНАТИВА, а от тука нататък нека пазара сам да си каже думата.

Това го четох някога, но някаво развитие, информация, нова за това: как се представят новите линии майки?
Мнения: 564
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Опитен пчелар
Пчелите за мен са: Бизнес
Пчелар от: изодпред Габрово

Мнение #348 Преди 2 месеца

Вълчан написа:Това го четох някога, но някаво развитие, информация, нова за това: как се представят новите линии майки?

Финансовите планове за петилетката се оказаха ялови
Ранътъ прай борбътъ. Пчеларя рани ний борим - Връмугу :obscene-sexualspermblue:

Назад към Пчелни майки и отводкиРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 гости