Пламен Петров и "родопиката" .

Мнения: 269
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #341 Преди 2 седмици

Като се анализират нещата човек може да се закачи за разни подробности :"Резултатите от нашето изследване не отговарят на въпроса дали A. m. rodopica е различен подвид от A. m. macedonica."В предишни изследвания е определена като macedonica (tip“rodopica”) .То е показано от предишни изследвания - екотип а не отделен подвид - няма как да се измисли нещо друго от наличното.
Друго става ясно - "Поради това тази местна пчела трябва да се съхранява като част от генетичния фонд и свързаните с него дейности за опазване."- това значи усвояване на пари...!
Genetichen analiz na populatsii Apis mellifera
macedonica (tip “rodopica”)
viewtopic.php?f=44&t=411
Мнения: 436
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Враца

Мнение #342 Преди 1 седмица

Здравейте колеги, дошла ми е една идеа, намислил съм 12 рамков ДБ-магазин да го преградя с 4- парчета гипсокартон или 5-парчета фазер и да създам съответно толкова оплодни нуклеса като в разделителните стени има дупка с мрежа за да е еднаква миризмата на пчелите и да се греят взаимно през зимат, така всяка преграда ще бъде на по 2 рамки и малда майка и така да заимуват за да са ми разер за пролетта ако има смртност, какво ще кажете добре ли е или не? приемам и предложения
Мнения: 2333
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Горна Оряховица
Контакт:

Мнение #343 Преди 1 седмица

darkvr написа:Здравейте колеги, дошла ми е една идеа, намислил съм 12 рамков ДБ-магазин да го преградя с 4- парчета гипсокартон или 5-парчета фазер и да създам съответно толкова оплодни нуклеса като в разделителните стени има дупка с мрежа за да е еднаква миризмата на пчелите и да се греят взаимно през зимат, така всяка преграда ще бъде на по 2 рамки и малда майка и така да заимуват за да са ми разер за пролетта ако има смртност, какво ще кажете добре ли е или не? приемам и предложения

Ако съдим по термодинамиката в кошера зимата ефекта да се топлят едни други ще клони към нула. Предполагам, че вертикална постановка по би имала ефект.
Заговори, за да те видя! - Сократ
Само когато комар ти кацне на топките, разбираш, че проблемите могат да бъдат решени и без агресия!
Пчелар със специални заслуги
Мнения: 546
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #344 Преди 1 седмица

darkvr написа:Здравейте колеги, дошла ми е една идеа, намислил съм 12 рамков ДБ-магазин да го преградя с 4- парчета гипсокартон или 5-парчета фазер и да създам съответно толкова оплодни нуклеса като в разделителните стени има дупка с мрежа за да е еднаква миризмата на пчелите и да се греят взаимно през зимат, така всяка преграда ще бъде на по 2 рамки и малда майка и така да заимуват за да са ми разер за пролетта ако има смртност, какво ще кажете добре ли е или не? приемам и предложения

Дарк, това е измислено и се практикува.
Само че магазина се слага над основно семейство.
Мнения: 269
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #345 Преди 1 седмица

Другарката Иванова е написала цяла книга "ПОПУЛАЦИОННО-ГЕНЕТИЧНОТО БОГАТСТВО НА БЪЛГАРСКАТА МЕДОНОСНА ПЧЕЛА И ИСТОРИЯТА НА ЕДНО 25-ГОДИШНО НАУЧНО ПЪТУВАНЕ" за да забие в "десятката" накрая и да се опита да докаже/наложи един екотип(„rodopica“) от подвид A. m. macedonica като населяващ територията на цялата страна.
Явно България е колкото едно футболно игрище и условията от едната врата до другата са напълно еднакви та затова екотипа е един(родопика разбира се) а не множество локални екотипове от подвид A. m. macedonica обособени в различните природогеографски райони на страната.А колко запазени такива изнамериха?
Изписала е един куп неща а истински данни за метисация в различните изследвани от тях райони в страната няма и се говори само за БМП колко уникална и колко по-най е била.Да ама другаря Петров обърна листа и взе да си намества родопиката в Родопите - вероятно където и е мястото.?


"13.Обобщените данни от проведения комплексен генетичен
анализ сочат наличие на специфични генетични характе-
ристики, отличаващи българската медоносна пчела от ос-
таналите популации на подвида A. m. macedonica. Те са
достатъчно основание за обсъждане и приемане на обстоя-
телството, че територията на България е обитавана от раз-
личен екотип на подвида A. m. macedonica, който да носи
предложеното от Петров (1990) наименование „rodopica“;"

"Приложеният в хода на настоящото изследване комплексен
сравнителен генетичен анализ предоставя обоснована теза за
принадлежност на българските медоносни пчели към подвида Apis
mellifera macedonica и за наличието на специфични генетични ха-
рактеристики, които ги определят като различен екотип на те-
риторията на България, именуван по-рано от Петров (1990) като
„rodopica“."


Регистрирайте се, за да видите линка

Нивото на работа по опазване и изучаване на местните пчели през соца - завещано на идващите след тях каквито са Петров и Иванова:

"Направеното литературно проучване през този период ми бе по-
казало, че българските медоносни пчели не са били проучвани от ге-
нетична гледна точка. Нещо повече – съществуваха много неизяснени
въпроси, засягащи както детайли от онтогенезата им (медоносните
пчели се развиват с пълна метаморфоза), така и техния таксономичен
статус, който до момента бе уточняван само на базата на морфомет-
ричини и етологични показатели. Провежданата селекционна дейност
през годините бе довела до значимо объркване по отношение на гене-
тичната същност на българските пчелни популации заради факта, че
на територията на страната ни бяха селекционно изпитвани чрез хиб-
ридизация подвидове на Apis mellifera с чужд произход – A. m.
carnica, A. m. ligustica и A. m. caucasica."
Мнения: 269
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #346 Преди 1 седмица

Ако България бе останала в предишните си граници включващи Македония,части от северна Гърция и западните покрайнини сигурно пак екотипа на БМП щеше да е един и да е "родопика" но сега трябва да е нещо уникално и различно от съседните популации на macedonica в северна Гърция и Македония понеже те не са в България.

Назад към Пчелни майки и отводкиРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 гости