Пчеларство в Сибир

Майстор - Готвач
Мнения: 4179
Регистриран: Преди 3 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: скоро

Мнение #901 Преди 7 месеца

boris написа:Пробвал съм го. Нищо особено, не че пия кафе ,та толкова и разбирам.
Ама то е същото и с меда от манука.
Скъпо е щото е малко и си са защитили марката ,като нашия странджански мед.

класическа манипулация, хич не им се връзвам 8-) или дето пееха "21 пайлотс" I don't believe the hype ;)
Мнения: 7164
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Северозапада

Мнение #902 Преди 7 месеца

Перо Мелиферо написа:класическа манипулация, хич не им се връзвам 8-) или дето пееха "21 пайлотс" I don't believe the hype ;)

Сервират на баба спагети с клечки:
- Сине, я тва нема да го ядем, ма... че ти изплетем едни чорапе...
Майстор - Готвач
Мнения: 4179
Регистриран: Преди 3 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: скоро

Мнение #903 Преди 7 месеца

Георги 1974 написа:Сервират на баба спагети с клечки:
- Сине, я тва нема да го ядем, ма... че ти изплетем едни чорапе...

Тия бабички от северозапада са опасни :D Като става въпрос за северозапада, проверих и от друго място относно ендемичния лаф "музиверджията". Точно си е човек дето направи интригата, дръпне се и гледа сеир :thumbup: . Сега обаче се чудя, мога ли да го употребявам и за човек, който не е от северозапада :think:
Мнения: 7164
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Северозапада

Мнение #904 Преди 2 месеца

Част от опита на сибирския пчелар Даниилом Терентьевичем Найчуковым
Пчеларство в Сибир - 1.png

Д.Т. Найчуков - участник Выставки достижений народного хозяйства СССР, 1964 г. (из личного собрания Н.И. Соловьёва),,ЗАПАЗЕТЕ НАСЛЕДСТВОТО НА ПЧЕЛАРЯ
Човек се е пенсионирал, но това събитие не винаги прекратява влиянието му върху сектора, в която е работил. Това не се случи с Даниилом Терентьевичем Найчуковым. В местни условия той прилага ефективни методи за грижи и поддържане на пчелните семейства. Неслучайно сред пчеларите има крилата фраза - да се работи по Найчуков.
Стокилограммовые медосбор на пчелина на Найчукова не бе рядкост.
Опита от неговата трудова работа има голяма стойност.,,

,,ГРИЖА ЗА ПЧЕЛИТЕ
При грижите за пчелите Даниил Терентьевич се ръководи от препоръките, дадени в литературата за пчеларството и най-добрите практики. Знаеше, че ако в кошерите има малко храна, пчелите ще ограничат снасянето на майките. Напротив, семействата, които обилно се хранят с мед и пчелен хляб, изграждат голяма сила за събиране на мед. Даниил Терентьевич получи разрешение да остави не 20, а 30 кг мед за всяко пчелно семейство за зимно-пролетния период. В бъдеще той стигна до убеждението, че е необходимо да се оставят 40 кг.
В региона на Томск периодът на развитие на пчелните семейства е кратък. Главния медосбор започва през юли и не трае дълго. За високи добиви на мед пчелните семейства трябва да са много силни през цялата година.
Даниил Терентьевич забеляза, че по време на медосбора от върба развитието на пчелните семейства е по-бързо, отколкото в студените и без паша пролети.Но медсборите напролет са много редки и през пролетта той създава изкуствени медосбори за пчелите. В навечерието на изваждането на пчелите от зимовника донясъл пчелни пити с мед от склада в топла стая. На следващия ден той ги разпечатвал, поръсил ги с топла вода и ги раздавал на семействата. Пчелите трябваше да подредят пчелните пита с мед в ред. Хранейки се обилно, те интензивно хранеха кралиците. Снасянето на яйца се увеличавало драстично. Пчелите не само интензивно отглеждали пилото, но и изграждали пчелни пити, дори и във време без паша.
Той постави пчелните пити с кристализиран мед в калаена вана (за 24 рамки) в пространството между дъното на ваната и долните летви на рамките (25 см), изля гореща вода и покри ваната. Даниил Терентьевич поставяше разпечатаните пити с мед и пчелен хляб в кошерите на всеки 7-10 дни от пролетта до началото на настъпването на медосбор. Ако в кошера имаше 12-15 кг разпечатан мед, той все пак заместваше една рамка с свежераспечатанным сотом. Трудът на пчеларя и медът, изразходван за засиленото хранене на пчелите, бяха с лихвите изплатени от големите реколти, които силните семейства могат да осигурят.
Даниил Терентьевич много внимателно следеше качеството на пчелните майки. Той замени половината майки по време на роенето; кралици, които намалиха скоростта на снасяне на яйца, бяха заменени от роеви. През дългите години на работа в пчелина той стига до убеждението, че майките трябва да се сменят само от своите, тъй като при смяна на чужди е невъзможно да се оценят индивидуалните качества на пчелните семейства.
Дългосрочните данни за счетоводното производство позволяват на Даниил Терентьевич да води развъдна работа. В първите години той бракува по 20-30 семейства с ниска производителност. Например през 1959 г. той организира 40 нови семейства и отхвърля 36. Той получава нови семейства чрез роене или разделяне на пол-лета. След прибирането на меда майките са взети от бракуваните семейства, а пчелите са присъединени към родствени семейства. Лошите семейства закуривал.
В резултат на това в пчелина не е имало такива явления, когато едни семейство са давали 70-100 кг, а други 30-40 кг стоков мед. Производителността на пчелните семейства се изравнява и увеличава.,,Оригинал:

СБЕРЕЧЬ НАСЛЕДИЕ ПЧЕЛОВОДА

Человек ушел на пенсию, но не всегда с этим событием кончается его влияние на отрасль, в которой он работал. Не случилось этого и с Даниилом Терентьевичем Найчуковым. В местных условиях он применял эффективные методы ухода и содержания пчелиных семей. Не случайно среди пчеловодов бытует крылатое выражение — работать по Найчукову. Стокилограммовые медосборы на пасеке Найчукова — не редкость.
Опыт его работы представляет большую ценность.
УХОД ЗА ПЧЕЛАМИ
В уходе за пчелами Даниил Терентьевич руководствовался рекомендациями, даваемыми в литературе по пчеловодству, и передовым опытом. Он знал, если в ульях мало корма, пчелы ограничивают яйцекладку маток. Напротив, семьи, обильно питающиеся медом и пергой, наращивают к медосбору большую силу. Даниил Терентьевич добился разрешения оставлять на зимне-весенний период каждой пчелиной семье не 20, а 30 кг меда. В дальнейшем он пришел к убеждению, что необходимо оставлять по 40 кг.
В условии Томской области период развития пчелиных семей короткий. Главный медосбор начинается в июле и длится недолго. Для высоких сборов меда пчелиные семьи в течение круглого года должны быть очень сильными.
Даниил Терентьевич заметил, что во время медосбора с вербы развитие пчелиных семей идет быстрее, чем в холодные и безвзяточные весны. Но медосборы весной бывают очень редко, и он создавал для пчел искусственный взяток. Накануне выставки пчел приносил со склада в теплое помещение соты с медом. На следующий день распечатывал их, сбрызгивал теплой водой и раздавал семьям. Пчелы вынуждены были приводить соты с медом в порядок. Обильно питаясь, они интенсивно кормили маток. Откладка яиц резко возросла. Пчелы не только усиленно воспитывали расплод, но и строили соты даже в безвзяточное время.
Соты с закристаллизовавшимся медом он помещал в жестяную ванну (на 24 рамки) в пространство между дном ванны и нижними планками рамок (25 см) заливал горячую воду и ванну накрывал. Распечатанные соты с медом и пергой Даниил Терентьевич ставил в ульи через каждые 7—10 дней с весны и до наступления медосбора. Если в улье было 12—15 кг распечатанного меда, то он все равно заменял одну рамку свежераспечатанным сотом. Труд пчеловода и затраченный мед на усиленное питание пчел с лихвой окупались большими медосборами, которые способны дать сильные семьи.
Даниил Терентьевич очень внимательно следил за качеством пчелиных маток. Половину маток он сменял во время роения; маток, которые снизили темп яйцекладки заменял роевыми. За долгие годы работы на пасеке он пришел к убеждению, что маток следует менять только на своих, так как при смене на чужих невозможно оценить индивидуальные качества пчелиных семей.
Многолетние данные производственного учета позволили Даниилу Терентьевичу вести племенную работу. В первые годы он выбраковывал по 20—30 низкопродуктивных семей. Например, в 1959 г. он организован 40 новых семей, а выбраковал 36. Новые семьи получал за счет роения или деления на пол-лета. У выбракованных семей после медосбора маток забирал, а пчел присоединял к родственным семьям. Плохие семьи закуривал.
В результате на пасеке не стало таких явлений, когда один семьи давали по 70—100, а другие по 30—40 кг валового меда. Продуктивность пчелиных семей выровнялась и увеличилась.
Мнения: 7164
Регистриран: Преди 4 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: Северозапада

Мнение #905 Преди 1 седмица

Кемеровская система пчеловождения
Племенная работа и размножение пчелиных семей.

Регистрирайте се, за да видите линка
,,Племенные семьи мы размножаем делением на пол-лета без подсадки чужой матки. По обычной технологии семьи делят на пол-лета на две равные части, и в одну половину дают чужую плодную матку, а во второй оставляют свою. В этом случае наследственность обеих семей будет разная. Во избежание этого мы делим семью на две неравные части, в одной оставляем печатный расплод и свою матку, а во второй — все рамки с засевом, открытым расплодом и часть печатного расплода. Рамок с яйцами и расплодом должно быть больше на две—три по сравнению с той половиной, где оставили старую матку. Безматочная половина выводит себе свищевую. Таким образом, из одной семьи формируются две родственные: одна — со старой маткой, другая — с ее дочерью.,,
В.Кашковский
...................................................................
Налёт на матку
Основные принципы и методы искусственного размножения пчелиных семей (часть 6)

Регистрирайте се, за да видите линка
Формированием новых семей ещё в начале XIX века занимался П. Прокопович, используя метод налёта на маточник или матку. Несколько позднее Л. Лангстрот описал данные исследования и пришёл к одинаковому выводу с российским коллегой.

Если таким искусственным роям позволять самим выводить маток на пластах подложенной детки, то они будут весьма плохого качества. Сами семьи длительное время бездействуют и хиреют, что объясняется отсутствием достаточного количества пчёл-воспитательниц.

А вот способ налёта на свою плодную матку оказался очень привлекательным. Но в настоящее время он многими забыт. Для Алтая его можно рекомендовать в основном в двух случаях.

1. С середины мая до десятых чисел июня, т.е. за 40 дней и более до главного медосбора.
2. Накануне главного медосбора или непосредственно в ходе его, когда семья пришла в роевое состояние.

Первый вариант обычно совпадает со временем накопления излишка резервных пчёл, вызывающих роение, но пока ещё дело не зашло слишком далеко. Желательно успеть до начала роевого состояния. Матка в новом гнезде получает неограниченный простор для засева, и все пчёлы будут загружены работой до предела.

Во втором варианте семья уже находится в бездеятельном состоянии в ожидании момента роения, поэтому пчеловод ускоряет, опережает время и помещает матку с группой пчёл на положение роя в новом улье. Неравнозначность данного искусственного роя с обычным, естественным роем в том, что здесь нет или очень мало молодых пчёл, тогда как в обычном рое их большинство.

Последовательность выполняемых работ в обоих вариантах одинакова и сводится к следующему: к семьям, предназначенным для деления, подносят подготовленные ульи, рамки, холстики, утепление, крышки. В новом улье формируют гнездо будущей семьи из 5-6 рамок, в которых должно быть 6-10 кг мёда и хорошие площади светло-коричневых ячеек для засева. При наличии поддерживающего медосбора две-три рамки заменяют вощиной. В основной семье отыскивают матку и переносят с рамкой расплода в центр вновь сформированного гнезда. Гнездо ограничивают диафрагмой.

Подготовленный улей ставят на место бывшей семьи, которую теперь относят в сторону. Желательно, подальше. Можно не относить, а отодвинуть от места стоянки на 1,0-1,5 м и повернуть летком назад, либо под углом 90º. Можно поставить сверху гнезда основной семьи, но обязательно летком назад. Чем менее узнаваемо будет изменённое положение материнской семьи, тем больше пчел перелетит в новое гнездо. Деление следует производить в первой половине дня при активном лёте пчёл. Через двое суток, когда основная масса лётных пчёл покинет материнскую семью, ей дают хороший зрелый маточник, предварительно удалив собственные свищевые. Одновременно осматривают новую семью, полученную налётом. Если 5-6 рамок оказалось мало, то увеличивают объём гнезда.

Если на пасеке планируется ускоренное размножение, тогда дополнительно основную семью делят на 2-3 части после того, как её лётные пчёлы отлетят к матке. В данном случае расплод и молодые пчёлы делятся на равные части, и каждый новый отводок снабжается 6-8 кг мёда, утеплением и зрелым маточником от племенных семей. Это даёт возможность к осени из одной семьи получить 3-4 новых, полноценных семей.

Вообще, работа на пасеке должна вестись таким образом, чтобы можно было прибегнуть к искусственному роению в любой год, но с учётом специфики медосборных условий. Например, искусственные рои налётом на матку можно получать не от одной семьи, а от 2-3. Для этого следует заранее предусмотреть групповую выставку пчёл. Случается так, что наступил медосбор, но предполагается, что он будет коротким, а все семьи в группе в роевом состоянии. Драгоценное время по формированию ранних отводков упущено.

Тогда в одной из семей находим матку и с рамкой расплода ставим в пустой улей, подготовленный должным образом и поставленный по центру бывшей стоянки основных семей, а их всех относим на новые места. Работу можно проводить только при условии, что принос нектара уже пошёл, иначе драки пчёл не избежать. Таким образом, налётом из 3 семей будет образован один мощный медовик, которому даётся магазин.

Семья абсолютно не занята выращиванием расплода, имеет большие резервы лётных пчёл, переходит в качество вновь поселившегося роя и с присущей ему энергией включается в медосбор. С потерей большого количества лётных пчёл во всех основных отнесённых семьях на первом этапе будет исключено роение.

В прошлом некоторые авторы, например, М.А. Дернов, рекомендовал в отводок забирать 3-4 рамки расплода. Такая рекомендация полезна в том случае, если семья не была в роевом состоянии. Но если такое возникло, то с переносом данного количества расплода, роевое настроение сохраняется и вновь сформированная семья зачастую роится.

Автор: Михаил Гусляков

Назад към Работа по пчелните семействаРазглеждащи този форум: и 74 гости