Общо събрание на КБП

Мнения: 7698
Регистриран: Преди 3 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #1 Преди 2 години

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЧЕЛАРИ

България, 5300 Габрово, ул. Станционна 14; Тел.: +359 (66) 817 403; E-mail: office@kbp.bg; Web: Регистрирайте се, за да видите линка

ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА КБП


ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КБП

Управителният съвет на Конфедерация на българските пчелари, на основание чл. 13 – 14 от Устава и Решение от заседание на УС на КБП, състояло се на 25.11.2017 г., свиква Годишно отчетно- изборно общо събрание на КБП, което ще се проведе на 13.01.2018 г. (събота), от 9:00 часа, в гр. Габрово, ул. „Емануил Манолов” №14, зала „Габрово” на хотелски комплекс „Балкан”.

Събранието ще се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 година;
2. Приемане на бюджет на КБП за 2018 г.;
3. Приемане на отчет за дейността на Контролния съвет за 2017 година;
4. Приемане на Годишен финансов отчет на КБП за 2017 г. за вписване в Централния регистър
при Министерство на правосъдието;
5. Изменение и допълнение на Устава на КБП;
6. Запознаване с решенията на УС на КБП за приемане и освобождаване на членове и обсъждане на тяхната законосъобразност и целесъобразност;
7. Избор на нов Управителен и Контролен съвет;
8. Други въпроси, възникнали в хода на събранието.

Поканени са всички членове на КБП или техни упълномощени представители да вземат участие в Общото събрание. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, началото на събранието ще се отложи с един час и ще започне в 10:00 ч. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

30.11.2017 г. Председател на УС на КБП:
/зооинж. Росимир Матеев/

2017.11.25. Покана OС на КБП.PDF
(932 KiB) Свалено 90 пъти
Дето се пие много вино, друг им върши работата :drinkingbuddies:

Назад към СъбитияРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 9 гости