Управление на семейството Уолт Райт

Мнения: 6238
Регистриран: Преди 4 години

Мнение #11 Преди 2 години

Инстинкта
Желанието за роене при пчелите е основен инстинкт за размножаване. Еволюцията в сложен роеви механизъм цели запазването на вида и може да се сравни по сила с инстинкта за съвкупление при бозайниците. Експериментите проведени с други животни, доказва, че инстинкта за съвкупление, се влияе силно от други основни инстинкти, като инстинкта за самосъхранение и физическо оцеляване.
Общия план за организация на колонията е ориентиран към основния инстинкт за роене. Той започва с избора на жилище. Опитите доказват, че пчелата разузнавач избира кухини, с обем малко под един бушел (б.пр. 1 бушел=35.2 литра), когато има избор от достатъчен брой други по-големи и по-малки отвори. Това е достатъчен обем да се съхраняват запаси за зимата и в същото време достатъчно тясно, за да се създаде пренаселване рано при пролетното развитие. Колкото по-ранен е един рой, толкова повече шансове той има за успешно развитие и оцеляване. Това е опростената логика, която разузнавачите прилагат при подбора на ново жилище.
Стратегия на роенето
„Стратегията не роенето“ се състои от деликатно планиране и развитие на всичките три вида пчели. Увеличаването на търтеите и майките цели, запазването на генетичното наследство на началното семейство. Работничките са нужни за да се увеличи населението и да се подсигури работата в първоначалното семейство, след напускането на роя. Колкото повече работнички могат да се осигурят в новия рой, без да се застрашава основното семейство, толкова по-голям шанс за успех има и за двете семейства.
Ако сте пчелар с опит, моля не пропускайте следващите няколко 1-2 минути, докато разглеждаме неща които може би са ви вече известни. Ще започнем с отглеждането на работничките, което вече е започнало преди подготовката за роене.
Пчелите са усъвършенствали начина на отглеждане на работнички в един прецизен процес. Експертите ни казват, че новоизлюпените млади пчели минават през поредица от задължения започвайки с почистване на килийки и хранене на ларви. Неслучайно, тези задачи са точно това което е необходимо, за да се отгледа ново поколение в току що освободените килийки. Тяхното физиологично развитие е в точната фаза за да могат да извършват тези дейности. След като пилото на това следващо поколение се запечата, те преминават към другите си задължения. Подмяната на поколения в килийките не върви едно-към-едно. Броя на наличните килийки с пило се увеличава всеки път, като се заемат нови площи, в които запасите от храна са вече консумирани. Във всеки цикъл трябва да може да се усвоява ново пространство, освободено от изразходването на хранителните запаси.
Отглеждането на търтеи започва на втория или третия цикъл на подмяна на пило. Тъй като на търтеите им трябва определена степен на зрялост, за да бъдат ефективни, има нужда от определено време на изчакване. Търтеите се отглеждат или с цел самосмяна или с цел роене. При увеличаването на семейството, от майката се изисква да започва да снася по поръчка все повече яйца. Ако пчелите дори и за малко се усъмнят, че тя не е в състояние да се справи, те предприемат решително действия за нейната подмяна възможно най-рано. Търтеите произведени за тази цел, могат да подпомогнат нуждата при роене, но въпреки това пчелите продължават да отглеждат нови търтеи през времето на развитието, независимо дали ще се вземе решение за роене или не.
Когато има достатъчно зрели търтеи или предстои да се появят скоро, две от трите необходими предпоставки за роене са налице. Запасите с храна са последния елемент. Трябва да има достатъчно мед/нектар и прашец. При началото на роевата треска има всеобщ консенсус за изпълнението на тази стъпка. Решението е взето. В този момент започва подготовката на маточниците. Маточниците се планират така, че ако се загуби първо-излюпената майка при брачен полет, да има запасни майки.
Роят обикновено отлита преди излюпването на първата майка. Подготовката на старата майка за излитане е малко по-специално. Тя трябва да снася яйца за новите маточници, но в деня на излитането, тя трябва да е спряла да снася. След като развитието на новите майки изисква само 16 дена, наред идва един много стегнат график.
През времето когато майката не снася яйца и започва да отслабва (на тегло) за да влезе във форма за полет, разузнавачите проучват околността за потенциални нови места за заселване. Избора за ново жилище става по демократичен принцип. Когато разузнавачите се съгласят с мнозинство, кое да бъде новото място, се сформира малък екип който го завзема, до деня на роенето.
С две думи, „стратегията на роенето“ може да се опише като: прави пчели. Колкото може повече, като целта е да се удвои основната колония, с участието на работничките и съществуващата майка.

Други съображения
Повечето от изброените факти се знаят от средния пчелар, но има още няколко наблюдения които бих искал да посоча в контекста на причините и следствията от роенето. Моля обърнете внимание на следния списък, за да видим дали можете да отгатнете посоката на мисли, които продължават в Част 2. Тези наблюдения са извършени на стотици кошери с неизвестно потекло. Пчелите с които разполагаме са от улавяни роеве или извадени след като са се заселили в кухини на къщи. Като цяло, събирани отвсякъде пчели разположени в кошери, така че наблюденията са на сравнително широк спектър от генетичен произход.
1. Една жизнена майка, може да снася достатъчно, за да поддържа постоянно подменящо се пило в размер на два и половина корпуса. Ако тя е ограничена в по-малко пространство отколкото нейната върхова възможност, тя бездейства. В нашите 9 рамкови корпуси, обикновено крайните пити са с мед, а предпоследните са с прашец. Това оставя 5 рамки за пило.
2. Пчелите избягват да поставят мед над медения купол (венец). Това може би се обуславя от фиксирания обем на тяхното гнездо в природата. В диво състояние тавана на хралупата е постоянен. Нов рой, настанил се в празна хралупа, се захваща за тавана и започва да гради пити надолу. Излишния мед се поставя в горната част и отстрани на гнездото. При тази конфигурация няма място за разполагане на мед над ивицата на разпечатаните килийки с мед; всяко друго място е с запечатан мед. Разборният кошер има не статичен, а променлив таван и това е анормално за пчелите, като „преместването към магазините“ не е естествено поведение за тях. Освен това когато се добавят магазини над Ханеманова решетка, тя сама по себе си е допълнителна бариера. За наше щастие пчелите са приспособими и се приучават да се справят както с ХР така и с постоянно променящия се таван на кошера.
3. Когато започне притока на нектар, увеличаването на гнездото спира. Нектара трябва да се разположи в необходимите килийки. Ивицата от незапечатан мед се разширява надолу към пилото. Често срещано явление е, втория корпус да се запълни с нектар, на мястото на излюпеното пило, преди да започне попълване на магазините.
4. Имаме основание да вярваме, че новоизлюпените пчели са привързани към зоната на питите, там където са се излюпили. При опит да се постави, рамка с перфектно изградена пита в зоната на пилото, с цел да се осемени, за известно време тя се игнорира от пчелите работнички, дори да е поставена в средата на пилото. („Това не е МОЯТА стая, за да я чистя“). Работната сила, която почиства тази рамка и я подготвя за снасяне на яйца, идва от излюпени в друга част на кошера пчели. По време на увеличението на семейството, рамка с основа, поставена на мястото на рамка с пило се превръща в обикновена стълба. Изграждането на пити няма място в „Стратегията на роене“.
5. При началото на увеличението на пилото, пчелите гледат само нагоре. Те въобще не се интересуват от това какво има в долната част на кошера, под пилото. Ние знаем, че те не желаят да се развиват надолу при празен корпус под пилото. Главният фокус е към зоната на празните кутийки в зоната между пилото и хранителните запаси над тях. Усилията са концентрирани в залагане на пило и увеличение на пилото в посока към медовите запаси.
6. Пчелите, които не са въвлечени в основната задача или са твърде млади за събиране на храна, се настаняват в топлата зона около пилото. Това концентрира повечето пчели в горната част на кошера. Вероятността за пренаселване, се увеличава с всяка вълна новоизлюпили се пчели излязла с поредния цикъл на пилото. Пренаселването е цел, тъй като то е важно за да се появи „роева треска“. Увеличението на популацията пчели понякога се оприличава като експлозия. То е експлозия само за тези, които не разбират механизма на самия процес. Въздушното пространство между питите не може да побере пчелите които се появяват от двете страни на това пространство. Освен това пилото, като обем, се увеличава около два пъти при третия цикъл на излюпване. Ще оставим аритметичните сметки на учениците, но е лесно да се види, че скоро мястото нагоре бързо се заема от допълнителните пчели. Новопоявилите се пчели, от все повече увеличаващото се пило, заемат повече обем от изпразващите се медови запаси. Допълнителните пчели са „в горница“ в двата смисъла на думата. Те буквално са на горния етаж и освен това не са изцяло въвлечени в основната задача. Увеличаването на броя пчели „в горница“ увеличава плътността и основния обем се разширява надолу. Това се появява по същото време, когато експанзията на пилото се извършва нагоре, посока празните клетки над пилото към медовите запаси. Когато двете се засекат, излишните пчели изпълняват основната задача да хранят младите.
7. Пчелите ще заложат килийки за търтеево пило, дори ако трябва да преработят работнически килийки в търтееви. Те дори биха се възползвали от съществуващи килийки с по-голям размер, дори ако те са на няколко сантиметра нагоре в запечатания мед. Ще източат меда от тези килийки, ще ги почистят и ще ескортират Мама дотам за да снесе в тях търтееви яйца. Тези килийки може да се намират извън зоната на отопление, но някой пчели биват назначени със специалната задача да се грижат за това пило от особена важност.
8. Пчелите предпочитат да развиват обема на пилото странично, вместо нагоре. Ако разгледате свободно изградени пити прикрепени към хоризонтална горна повърхност, ще забележите много от питите да са широки повече, отколкото са дълбоки. Външните пити са изцяло със запечатан мед, от горе до долу. Може да има по няколко такива от двете страни. Тъй като мястото нагоре е ограничено от повърхността, разширяването на пилото може да се извърши само настрани върху съседна пита. Ние разбираме че това твърдение противоречи на общоприетото разбиране, но ние мислим, че това разбиране е изкривено от ограниченията на стандартния кошер (виж т.1)
9. Изглежда, че когато пчелите започнат да работят в магазинните корпуси, желанието за роене отслабва. Те все пак могат да се роят докато пълнят магазините, но пътя за иницииране на роене не е така директен или целеустремен. Освен това, ако случайно зоната на пилото се промуши през медения венец и се разположи частично в магазините, желанието за роене съвсем изчезва.
Мнения: 6238
Регистриран: Преди 4 години

Мнение #12 Преди 2 години

В част 1-ва, нахвърляхме няколко различни елемента на поведението, което според нас е важно. Описанието на стандартния план за роене, може би беше малко прекалено, тъй като това са общоизвестни факти за повечето пчелари. Главната цел на тази 2-ра част ще бъде да съберем и приложим тези различни допълнителни наблюдения в една по стегната теория. За да го направим , ние ще обърнем внимание на това кое работи и кое не е приложимо в нашия край. „Нашия край“ представлява областта на щатите Арканзас, Тенеси, Вирджиния и Мериленд, Тези области имат сходно зимно/пролетни климатични особености. Препоръчвам на пчеларите, които се намират по на север да не пренебрегват идеята само защото развитието при тях е малко по-различно във времето.
Какво работи
Две неща за които ние сме убедени, че намалят желанието за роене са поставянето на празни корпуси/магазини над гнездото и различни видове смущения на гнездото, които можем да предизвикаме. Добавяне на корпуси има смисъл ако е извършено достатъчно рано и не пречи на нормалното развитие на семейството.
Смущенията на гнездото имат за цел да подтисне роенето като се отнемат известно количество пчели. Тук ги разглеждаме като едно цяло тъй като основните им принципи са много близки. При всички, основния резултат е или намаляване на общия обем на пилото, или силно ограничаване на увеличаването на този обем. Те варират от „Метода за Чистия плодник“ на Секхрист, през размяна на корпусите, правенето на отводки, до най-суровия – метода на Демари. Наименованието „Чист плодник“ подсказва за повече обем където майката да може да снася, но в реалност самата методология по правилно трябва да се нарече „ограничаване на обема на пилото“. В другия край на скалата по метода на Демари, майката е изолирана и пчелите трябва да започнат отначало да изграждат място за пило.
Всички тези методи намалят пренаселването. Пчелите събират повече мед когато има навалица и много пчели правят много мед. Така изглежда че всички смущения на гнездото, пречат на продуктивността при всички положения. В нашия край (Тенеси) даже може да е по-зле отколкото по на север, където основната паша е малко по-късно. По на север пчелите имат повече време за възстановяване.
Например при нас разделянето не работи добре. Ако семействата са достатъчно силни за разделяне в началото на Април, те нямат достатъчно време да си реорганизират гнездото и да са подготвени във форма за най-силната паша през Май. Обикновено в тази ситуация събират достатъчно мед за да преживеят сушата през лятото, но само толкова. Като цяло никакъв съществен приход на мед от тях.
Дори смущенията на гнездото могат да имат още по-голям ефект на добива на мед, отколкото самото намаляване на популацията може да допринесе. Ами ако пилото което в случая реорганизирате съдържа точно това поколение, което ще бъде заето в обработването на нектара в кошера през бума на медосбора? Ефекта върху добива няма да бъде така лесно доловим. Ние смятаме че нормалното развитие произвежда пчели в точното време и за точните задачи които има да се свършат в кошера.
Началния сигнал
„Началния сигнал“ или елемента, които точно дава началото на подготовката за роене винаги се изплъзва на пчеларите. Предполагайки, че началото на подготовката за роене предхожда изграждането на маточници с много повече отколкото някой си мислят, ние обърнахме по-голямо внимание на циклите на пилото. Като начертахме графиката върху календара, ние останахме учудени, колко ефективно е увеличението и колко малко цикъла има.
Забелязахме наличие на продължителни периоди в които всичкото пило е запечатано и майката не снася. Чудехме се дали и тя, като работничките е по-щастлива когато има работа. Може би изпада в лошо настроение когато всичкото пило е запечатано и го придава на останалите? За целите на дискусията нека предположим, че тя е щастлива щом пилото се увеличава. Тя трябва да снася постоянно в по няколко клетки освободени от медовите запаси, веднага след като са налични. Постоянно увеличаващото се население има нужда да се изхранва все повече и повече. И тогава изведнъж, започва силна паша. Изведнъж пилото започва да намалява.
Всъщност няма значение дали майката дава сигнала за начало на подготовката за роене с някакъв сигнал или вълната постъпващ обилен нектар дава сигурност на основното семейство че има достатъчно ресурси да оцелее. Задължително със сигурност, е наличието на постъпление от нектар за да може един рой да се настани на ново място. Ако се натрупат достатъчно излишни пчели – подготовката за роене е в ход.
Автора е на мнение че досега се е работило в погрешна посока. Искаме много пчели (пренаселване), но имаме нужда от техника която позволява усвояването на първоначалния приток на нектар, без нарушение на обема на пилото. Трябва да фокусираме усилията си в ивицата килийки с незапечатан мед предназначен за консумация намиращ се непосредствено над пилото. По специално трябва да решим проблема с запечатания мед точно над тази ивица. В идеалния случай трябва да предоставим празни килийки точно над ръба на незапечатания мед. При внезапен приток на нектар той би бил складиран над тази ивица предназначена за консумация, вместо над горната граница на пилото. При определени условия на развитието на гнездото, размяната на корпуси постига целта.
В нашата област дивия рожков цъфти през втората половина на Март. Рожкова е отличен медонос и се намира в изобилие. Няма никакво съмнение за нас че той дава „началния сигнал“. И представете си – наистина се случват заедно.
Регистрирайте се, за да видите линка
Фиг.1 Представлява опростено представяне на факторите за роене, начертани върху пролетния календар. Данните са приблизителни и графиката е дадена само с ориентировъчна цел. Общия брой на пчелите в семейството продължава да се увеличава и в края на март докато рожкова цъфти, но темповете се забавят заради липсата на място. Ако това семейство се изрои през роевия сезон в Април, общия брой ще спадне драстично.
Тази година ще направим опит в 3 насоки за предотвратяване на роенето.
1. Ще поставим 2 магазина в средата на Март. За да се впишем в графика трябва да поставим и махнем лекарствата навреме.
2. Шахматно подреждане ние наричаме подмяната на рамки с мед на позиция 3, 5 и 7 (за 9 рамкови кошери) с празни изградени пити от втория корпус на плодника. Идеята е да се добавят непрекъсващи зони за складиране на меда в горните корпуси; освен това така ще накъсаме медения венец. Пчелите не би трябвало да са притеснени да поддържат ивица с мед за хранене на празните пити, защото има достатъчно мед на съседните пити.
3. Ако шахматното подреждане на зимните им запаси не е достатъчно да ги накара да работят в горната част по време на цъфтежа на рожкова, ще разместим шахматно горната част на пилото. Накъсвайки медения венец с празни рамки, спуснати надолу в пилото. В същото време вдигайки през една рамки в по-горния корпус. Това само по себе си е смущение на гнездото, с минимален негативен ефект, като в същото време се увеличава обема на гнездото.
Материалите са взети от друг наш известен форум, за което благодаря и за превода също.
Мнения: 81
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #13 Преди 2 години

Мнения: 1
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #14 Преди 1 година

:clap:
Мнения: 1
Регистриран: Преди 2 месеца
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #15 Преди 3 седмици

:clap:

Назад към СтатииРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 16 гости