На нашият пчелин – украински степни пчели

Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #1 Преди 1 година

На нашей пасеке — украинские степные пчелы
Регистрирайте се, за да видите линка

Начиная с 1991 г. наше Куземинское матковыводное хозяйство ведет кропотливую селекционную работу с украинскими пчелами, очищая их генотип от чужеродного загрязнения. Благодаря неоценимой методической и практической помощи директора Полтавского филиала (г. Гадяч) Института пчеловодства им. П.И.Прокоповича А.И.Черкасовой, начальника лаборатории селекции Ю.В.Субботы мы можем теперь констатировать, что наши украинские пчелы соответствуют стандарту породы. Мы имеем также основания обобщить небогатую информацию о них и в какой-то мере дополнить ее собственными наблюдениями.

https://www.youtube.com/watch?v=eJkfALCVwjI

Украйнски пчели
Регистрирайте се, за да видите линка
Профилна снимка
Дамян Дамянов
Мнения: 6413
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #2 Преди 1 година

На нашият пчелин – украински степни пчели

В пчеларските издания от изминалите лета може да срещнете изключително добри отзиви за украинската степна пчела. За съжаление, сведенията свързани с нея се характеризират с недостиг на данни и липса на единство. В днешно време увлечнието по кавказките и карпатските пчели, които наводниха почти цялата територия на бившия Съветски съюз, засенчи славата на украинската пчела. Кримските и кубанските пчели в действителност изчезнаха. Този процес продължава. В.А.Губин (ж-л «Пчеловодство» №1, 2001 г.) смята, че ако преобладаващата в пчеларството ситуация не се измени в близките десетилетия, то тогава опитите да се направи нещо ще представляват нищо друго освен «безнадежден оптимизъм». За щастие не всеки е на това мнение. Естествено, ако одобрения през 2000 г план на Украйна за родоначално зониране на пчелите продължи да се нарушава, тогава всичко ще остане по старому. Но ако този въпрос се решава на правителствено ниво, съпътстван с въвеждане на необходимите закони, които да се спазват най – стриктно, то положението може да се измени в рамките на 10 до 50 години. Пример за това може да бъде фермата ни за майкопроизводство. През 1991 г Куземинское майкоразвъдна ферма започва трудоемкото произвеждане на украинска пчела, като изчиства генотипа им от чуждо замърсяване. Благодарение на безценната методологическа и практическа помощ на директора на Полтавския клон (гр. Гадяч) на института по пчеларство «П.И.Прокоповича» А.И.Черкасовой и ръководителя на лабораторията за подбор Ю.В.Субботы вече можем да констатираме, че нашите украински пчели съответстват на стандарта за тази порода. Също така имаме основание да обобщим оскъдната информация за тях и да я допълним с нашите наблюдения. Още през 1910 г П.Л.Снежневский е описал достойнствата на украинската пчела, с която се «запознава» в Херсонска област. Той обръща внимание преди всичко на нейната високо -медова продуктивност, красивите пръстени, слабото запрополисване на гнездото, издръжливост, спокойното поведение при преглед на гнездото, миролюбивост, слабата склонност към роене и добра зимоустойчивост. Наричал ги «нашата украинска перла» и след като ги изучил, не се разделил с тях до края на живота си. Известните от миналото промишлени пчелари В.Ф.Ващенко, Шелухин имали големи пчелини с украински степни пчели. За тази порода добри отзиви дават О.Н.Полейчук (1915), И.Федин (1924). Висока оценка им дава и В.В.Алпатов (1948). Отбелязвайки добрата им работа при опрашването на червената детелина, той добавил цяла колекция с рецензии от различни автори, където тези пчели били описвани като «кротки, трудолюбиви и доходоносни».
Според В. А. Нестерводски (1996), украинските пчели са продуктивни, енергични, трудолюбиви, слабо ройливи, зимоустойчиви, като семействата бързо набират сила и могат да летят на далечни разстояния при поддържане, или попълване на запасите в кошера. Не можем да подминем оценката на Г.Ф. Таранов (1982), че украинската степна пчела е устойчива на заболявания, а и добре усвоява главната паша. Г. Д. Билаш (1991) отбелязва : „Регистрирани са случаи, когато средния добив при работа с украински пчели по време на силна главна паша възлиза усреднено на 100 кг мед на семейство.“
Ръководителя на пчеларският център в Харковска област А. И. Желобенко (1973) написал, че пчеларя на стопанство Шорша Лозовски район в Харковска област К. З. Коваленко добил повече от 100 кг мед от украински пчели. Около 100 кг средно от семейство добили известните украински пчелари К.Т.Пушный, О.Я.Грицык и други. Трябва да отбележим, че на нашия пчелин не можем да се похвалим с такива добиви, тъй като пашата е слаба и района е пренаситен с пчелини. Въпреки това, при благоприятни сезони средната брутна производителност на семействата не спада под 80 кг, а стоковата под 60 за последните 5 години. Максималните добиви при най – добрите семейства са достигали 135 кг. Характерното за украинските пчели е, че складират мед първо в магазинната част на кошера, а след това в плодниковата, тоест, ограничаване яйцеснасянето на майката би последвало едва след запълване на всички свободни пити в кошера. Когато количеството на захар в нектара е под 18 %, пчелите не излитат от кошера, а пазят запасите. Украинските степни пчели летят на дълги разстояния. В това се убедихме през есента на 1988 г, когато при липса на какъвто и да е медонос (с изключение на 10 хектара червена детелина) в близост до нашият пчелин (75 кошера) пчелите започнаха да носят кафеникав цветен прашец. Забелязвайки това, ние веднага се преместихме до масива с тази детелина, която се намираше на 6 км от пчелина. На следващия ден открихме около 15 кг летящи пчели на старото място. По данни на И.А.Левченко (Институт по зоологя АН УССР, ж-л «Пчеловодство» №11, 1978 г.) изучавал разстоянието на полета при различните видове пчели, украинските пчели, както и средноруските се привързват към открития източник с нектар, и по принцип при поставяне на кошерите в центъра на масива събират продукция на разстояние до 500 м. По този начин, украински пчели намиращи се в близост до силен източник на медосбор, предпочитат да събират нектар в радиус на продуктивния им полет (2 км), като половината от летящата пчела не се отдалечава на повече от 500 м, така че в това отнношение те са близки до средноруската и сивата планинска кавказка пчела. Украинските пчели са изключително развито хигиенично поведение и поради тази причина са устойчиви на болести. Известно е, че восъчният молец може да бъде преносител на инфекции. Н.И.Столбов (ВНИИ ветеринарной энтомологии, г. Тюмень) отбелязва, че освен вредата, която личинките на молеца нанасят, ларвите на молеца механично биха могли да пренасят и патогени на много заболявания. С проучванията проведени от Е.И.Скрыпник и Е.И.Кордонским (Кримска научна изследователска станция, 1970), е установено, че молеца се явява един от източниците на гнилцовите и други заболявания по пилото. В тази връзка е добре да споменем, че украинската пчела се справя чудесно с молеца. Известно е също така, че болестите сред семействата се разпространяват и посредством кражби (И.А.Шабаршов, 1988). Можем да кажем, че украинската пчела не налита в чужди кошери с цел кражба, ако я сравняваме с каквказката например. Отново се позовавам на личен опит. Нашият пчелин постоянно се намира на подвижна платформа. Разстоянието между кошерите е 17 см, долните входове са високи 23 мми са по цялата дължина на предната стена, и въпреки това кражби фактически няма. Също така се убедихме в добрата ориентация при украинската пчела, често поставяме еднакво боядисани кошери един до друг. Трябва да отбележим и още една особеност – есента, пчелите покриват почти целият долен вход с прополис (70 г средно на семейство). В резултат на проведените от нас селекционни работи през 1998 г. На медодобивния пчелин, без каквото и да е лечение и профилактика, напълно изчезна заболяването аскосфероза (варовито пило), въпреки че в някои нуклеусни кошери за производство на маточници това заболяване се проявило, но основно след отнемането на маточниците. През следващите години, и в частност през 2001 г, въпреки хладната пролет и проливни дъждове до средата на юни не бяха открити признаци на това заболяване на медовия пчелин, нито пък на този за «производство» на майки. При нас в Украйна, семействата презимуват в тънкостенни многокорпусни кошери без затоплящи материали, и кошерите остават сухи. Подмора в някои семействата през пролетта е много малък – от 2 пчели до половин чаша с пчели, а в други – малко повече (от 50 кошера поставени на пясъчна площадка, подмора не надвишава една 8 литрова кофа). Трябва да отбележим, че украинските пчели за един сезон изграждат средно 12 Дадан-Блат рамки, а най – добрите достигат до 23 рамки на семейство. С тези пчели е приятно да се работи. По време на неголяма паша, също както и при карпатската пчела можете свободно да се разхождате из пчелина и да наблюдавате семействата, облечени в „най – леките“ си дрехи. При обилна паша, пчелите бързо ограничават майката в най – долния корпус, все пак предпочитаме да използваме разделителни решетки. За да освободим медовите корпуси от пчелите използваме пчелогонки.

Р.А.ЕГОШИН,
пчеловод Куземинского
матковыводного пчелохозяйства
Л.Р.ЕГОШИН,
почетный пчеловод Украины,
мастер пчеловодства Украина
Медоносна Пчела - Apis mellifera
Пчела произвеждаща мед - Apis mellifica
Пчелар грижещ се за пчели - Apiarius
Пчелар произвеждащ мед - Mellarius

Назад към СтатииКой е на линия

Разглеждащи този форум: пчеларство, Дамян Дамянов и 4 гости