Измерване на обема на гнездото при медоносните пчели (Apis mellifera)

Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #1 Преди 1 година

Measurement of Nest Cavity Volume by the Honey Bee( Apis mellifera)*
Регистрирайте се, за да видите линка

Измерване на обема на гнездото при медоносните пчели (Apis mellifera)

Резюме
1. Рояците на медоносните пчели проявяват много голямо внимание при избора на място за гнездене. Една от вариациите за място на гнездене оценявано от пчелите, е обемът на кухината.
2. Обемна на естествено наличните гнезда (фиг.1) има широк обхват (наблюдаван от 12 до 443 л), но повечето обеми на гнезда се групират в поддиапазона от 20 до 100 литра. Модалния обем е приблизително 35 л. Тази наличност рефлектира процеса на избор на обем между потенциалните кухини за гнездото, когато роякът избира мястото си на гнездене. Например, рояците предпочитат 40 до 10 л и 100 л гнездови кухини. В природата процесът на избор на обем работи главно чрез отхвърляне на маломерни кухини, но и чрез отхвърляне на големи кухини.
3. Наблюдаваната граница на силата на възприемането на обема е разграничаването между обемите, които се различават от 15 л.
4. Предпочитанието на рояка за обема на гнездовата кухина е независимо от размера на рояка.
5. Проверката на пчела разузнавач на място за гнездо обхваща приблизително 40 минути. През това време разузнавача прекарва по-голямата част от времето си в мястото на гнездене, извършвайки многократни инспекции в гнездото и извън него. Когато се намира вътре в кухина, основното поведение на разузнавача е бързото ходене около вътрешните повърхности на кухината. Моделът на обход по време на последователните инспекции на интериора показва (1) обща прогресия от ходене предимно близо до входа към ходене по-дълбоко в кухината и (2) тенденция да се пресичат различни участъци от вътрешната повърхност на кухината за различни инспекции.
6. Медоносните пчели могат да измерват обема на кухината, ако е изпълнено поне едно от двете условия: (1) интериорът на кухината е добре осветен или (2) вътрешните повърхности на кухината могат да бъдат напълно разгледани чрез ходене. Природните условия за възприемане на обема е вероятно слаба (<0,5 lux) осветеност на кухината на вътрешния интериор. Значението на ходенето за възприемане на обема бе демонстрирано чрез управление на възприятията на пчели скаути за обема на кухината чрез промяна в размера на ходенето, необходимо за придвижване между точките вътре в кухината. Представена е хипотеза, че скаутите измерват обемите на слабо осветени кухини чрез интегриране на информация за разстоянията и посоките на ходенето, направени вътре в кухината.
Профилна снимка
Ангел Йосифов
Петъчен майстор пчелар
Мнения: 3605
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #2 Преди 1 година

А моите наблюдения показват,че пчелата може да прецени обема и без да влиза,като;1. застане в полет срещу входа и насочи струя въздух навътре,демек създаде течение.2.Най-вероятно и через звукови вълни,измерват обема....Мисля,че това са първите "стъпки" при избора на хралупа,а след това "крачат" вътре :D
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #3 Преди 1 година

THE NEST OF THE HONEY BEE (APIS MELLIFERA L.)
http://www.naturalbeekeeping.com.au/Nes ... 0Morse.pdf

Гнездото на (APIS MELLIFERA L.)

РЕЗЮМЕ
Естественото гнездо на пчелните семейства бе проучено подробно, за да
се разберат по-добре естествените условия на живот на пчелите. За да
опишем мястото на гнездене, направихме външни наблюдения на 39 гнезда в
кухи дървета. Събрахме и разрязахме 21 от тези гнезда, за да опишем
гнездовата архитектура. Никой дървесен вид не преобладава силно сред
гнездовите дървета. Гнездовите кухини са вертикално удължени и
приблизително цилиндрични. Повечето са с обем от 30 до 60 литра и в
основата на дърветата. Входовете на гнездата имат тенденция да са
малки, от 10 до 40 квадратни сантиметра, и в долния край на гнездото.
Грубата кора от вън на входа често се заглажда от пчелите. Вътре в
гнездото тънък слой от прополис покрива стените на кухината. Питите са
закрепени към стените по техните горни части и страни, но пчелите
оставят малки проходи по ръбовете на питите. Основната организация на
гнездото е медовите запаси горе, пилото отдолу и съхранението на прашец
между тях. Свързани с това разположение са разликите в структурата на
питите. В сравнение с питите за съхранение на мед, питите от
плодниковата част обикновено са по-тъмни и по-равномерни в ширина и
форма на килииката. Търтеевите пити се намират на периферията на питите
за пило. Сравненията между гнездата на Apis показват, че
предварителната характеристика на гнездата при Apis mellifera са
възникнали в отговор на усвояването от Apis mellifera на дървесни
кухини за местата за гнездене.

Състояние на дървото. Само 75% (N = 30) от гнездовите дървета бяха
живи. Всички обаче са много масивни и усигуряват здрави гнездови стени.
Така пчелите населяват дървета, които са кухи и здрави, но не
непременно живи.

Форма и размер. Всички гнездови хралупи са вертикално удължени и
приблизително цилиндрични. Измерванията на 17 гнезда дават следните
данни. Максималният и минималният диаметър на кухината е 42,7 cm и 15,2
cm. Максималните и минималните височини на кухините са 351 cm и 49 cm.
Средният диаметър на кухината, височината и съотношението между
височина и диаметър са 22.7 cm (SD 6.6 era), 156 cm (SD 83 era) и 7.2
(SD 3.8), респективно. С изключение на нови гнезда и едно гнездо в
кухина от 448 литрова дътвесна кухина, всички гнезда изпълват
гнездовите си кухини. Обикновено гнездовата кухина и гнездото в
кухината имат еднаква форма и размер.

Вход. Проверихме 49 входа в 33 гнезда. Дупки от чепове (56%), дървени
пукнатини (32%) и дупки между корени (12%) формираха входове. Повечето
гнезда (79%) имаха един вход. Другите (21%) имат до 5 входни отвора.
Средното разстояние между външната част на отвор на входа и гнездовата
кухина е 15,3 cm (SD 7,5 cm, N = 18); максималното разстояние е 74 см.
Gosse (1844) забелязва, че пчелите са изгладили кората около входа на
пчелното гнездо. Потвърдихме доклада му, като наблюдавахме областите на
загладената кора, простиращи се до 30 см от входните отвори. Фигура 4
показва пример за това полиране на входа. Входните зони на по-старите
гнезда обикновено са по-шлифовани от тези на по-новите
гнезда.Поведението "Рендосване", при което младите пчели тласкат
телата си назад и напред, докато остъргват повърхността с тарзите на
предните крака и мандибула (GArrY, 1975), вероятно са част от
операцията за изглаждане на входове.Както изглежда грубата кора е
отстранена а оставащите пукнатини са изпълнени с прополис, за да се
създаде изгладената област.Областа не е лепкава.Ние можем само да
размишляваме за функциите на това входно изглаждане.Може би подобрява
надзора за гнездовата защита и улеснява движението на входа на
гнездото.
Фигура 5 показва разпределението на входовите размери за 33 гнезда.
Входовете бяха малки по отношение на гнездовата кухина. Повечето гнезда
(70%) имат входове по-малки от 40 квадратни сантиметра. Модално входа е
от 10 до 20 см2. Не наблюдавахме нито един вход ограничен с прополис,
характеризиращо гнездата на Apis mellifera caucasica (Ruttner , 1968 b)
Размера на входа вероятно е важен детайл в дизайна на гнездата. Входът
е интерфейсът между гнездото и околната среда. През него трябва да
преминават всички пчели; въздух, хранителни и строителни материали на
колонията. Ако пчелите проявяват предпочитание към размера на входа по
време на избора на дома,това вероятно включва в себе си компромис.
Големият вход, подходящ за лятната вентилация и работния трафик, е лош
през зимата и по време на гнездовата защита.
Фигура 6 показва, че повечето входове са на или близо до нивото на
пода. Това разпределение представлява и разпределението на височините
на гнездата, тъй като гнездовите кухини обикновено са в непосредствена
близост до гнездовите входове. Преобладаването на гнездата на нивото на
земята може би отразява преобладаването на дървесните кухини в основите
на дърветата.Алтернативно пчелите могат да избират кухини на долно
ниво, заради предполагаемо по-големият си подслон и здравина спрямо
кухините, по-високи в дърветата. Пространството пред входа общо беше
чисто и усигуряващо свободен за полети път.При поглед на 2 м направо от
входа, 93% от входовете бяха ясно видими, но 7 не се виждаха (41 входа
от 31 гнезда). Трева ,клечки или клони скриват входа.Входа на гнездото
има тенденция да бъде в долната част на гнездото.При класифициране на
входовете като отворени към дъното, средната или горната третина на
кухината на дървото се получава следното разпределение: дъно, 58 %;
среда, 18%; отгоре, 24% (29 входа от 20 гнезда). Това преобладаване на
входовете на дъното е много неправдоподобно (P <0.002), тъй като
входовото положение по отношение на кухината е случайно. Това
непроизволно разпределение може да бъде обяснено по два начина.
Или пчели избират кухини с долни входове, или гъбични загнивания,
които вероятно образуват повечето кухини на дървета, с тенденция да се
разширяват нагоре от входната си точка в дървото. Долният вход вероятно
е изгоден. Конвекционната загуба на топлина е по-малък за гнезда с вход
в долната част, отколкото отгоре (Budel, 1960).Разположението на
посоките на входа по отношение на земята е случайно (посока на входа -
брой входове): С - 2, СИ - 4, И - 4, ЮИ - 4, Юг - 6, ЮЗ 8, За. - 7,
СЗ - 6 (41 входа от 31 гнезда).

Стени. Стените на гнездовите кухини винаги са твърди и са покрити с
прополис върху вътрешните им повърхности.Фигура 7 показва малка площ от
това покритие с прополис. В завършени гнезда прополисният слой е дебел
и напълно покрива подът на гнездовите кухини, стените и таванът, за да
се образува прополисова обвивка, нарисувана на фигура 3. Дебелината на
този слой варира между 0.1 и 2.3 mm , но обикновено е в диапазона от
0.3 до 0.5 mm.
Разрязахме няколко недовършени гнезда и по този начин наблюдавахме
междинните етапи при подготовката на стените на гнездовите кухини.
Когато питите само частично запълват кухина, вътрешната повърхност на
гнездовата кухина беше покрита и полирана с прополис само около питите.
По- ниско в кухината, под нивото на питите, слой от мека, изгнила
дървесина, покрива стените на кухината. Тази подплата е с дебелина до
20 мм. Очевидно, преди пчелите да се изградят пити, те изстъргват
ронливата, изгнила дървесина от стените, като по този начин разкриват
твърда дървесина, която след това покриват с прополис.Тази подготовка
на стените на кухината вероятно изпълнява много функции. Първо, чистите
и здрави стени са от съществено значение за здраво прикрепване на
питите. Също така, гнездовата защита и хомеостазата на гнездовата
атмосфера със сигурност са опростени от прополиса който покрива малките
дупчици. Хигиената на гнездото вероятно се подобрява, тъй като
прополисът е бактериоциден (Lavie, 1968). И тъй като прополисът
непропуска водата, обвивката на прополлиса може да предпази гнездото от
дървесната мъзга и друга външна влага. Освен това, тъй като
полипоидните гъби вероятно образуват гнездовите кухини (GREY, 1959),
медоносните пчели могат да се сблъскат с проблема с продължаващо гниене
на гнездовите им хралупи. Двете действия на изстъргване на разлагаща се
дървесина от стените на кухината, които премахват гъбичните мицели и
покриват стените на кухината с прополис, който е водонепроницаем и
фунгициден (Lavie, 1968), може да потисне разлагащите дървесината гъби.
Накрая, Walrecht (1962) приписва комуникационна функция на прополисния
слой: прополираните стени означават завършване на тази част от
гнездото.

Пчелни пити. Von Frish (1974) и Werner - Mever (1960) описват подробно
структурата на пчелните пити.Huber (1814 г.), Darwin (1859), Werner -
Mever (1960 г.),Martin и Lindauer(1966) и Darchen (1968) описват
конструкцията на питата. Thompson (1942) прави математическо изследване
на формата на пчелните пити. Сега описваме ориентацията, прекъсването ,
модела на използване и различни форми на питите в естествените пчелни
гнезда.Гнездата съдържаха до осем пити, като цяло равнинно и паралелно
подредени но бяха наблюдавани отклонения от планарноста.
Медови запас. Таблица VI показва количеството мед, намерено в девет
колонии. Средно количество 13.4 кг, е близо до оценката на EDGELL'S
(1949 г.), която е 8.5 кг, въз основа на неговата колекцията от 56
пчелни колонии в дървета. Обаче, дивите пчелни колонии могат понякога
да съхраняват много по-големи количества мед. Рекордът на EDGELL е бил
44 кг от едно гнездо. Percival (1954) съобщава за събиране на над 200
кг от една дива колония.
Измерване на обема на гнездото при медоносните пчели Apis mellifera  - c27e20dc23424159bcce25c0e25c8198--honey-bees-nests (1).jpg
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #4 Преди 1 година

How Honey Bee Colonies Survive in the Wild: Testing the Importance of Small Nests and Frequent Swarming
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4788434/

Как колониите на медоносните пчели оцеляват в дивата природа: Изследване на значимостта на малките гнезда и честото роене

Абстракт

Ектопаразитния акара, Varroa destructor и вирусите, които предава, убиват колониите от европейски медоносни пчели (Apis mellifera), отглеждани от пчелари, освен ако пчелите не се третират с митициди. Независимо от това, съществуват популации от диви колонии от европейски пчели, които продължават да съществуват, без да бъдат третирани с митициди. Предположихме, че запазването на тези диви колонии се дължи отчасти на склонноста им да гнездят в малки кухини и да се роят често. Изпробвахме тази хипотеза, като установихме две групи от колонии, живеещи в малки кошери (42 литра), без роеви контрол и в големи кошери (до 168 литра) с контролиране на роенето. Изучавахме колониите в продължение на две години и сравнявахме двете групи по отношение на честотата на роене, нивата на опаразитеност с вароатоза, въздействието на болести и оцеляването на колонията. Колониите в малки кошери рояха по-често, имаха по-ниски нива на заразяване с Varroa, имаха по-малко заболявания и имаха по-висока преживяемост в сравнение с колонии в големи кошери. Тези резултати показват, че по-малките гнездови кухини и по-честото роена на дивите колонии допринасят за тяхната устойчивост без третиране за акари.
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #5 Преди 1 година

Honey Bees in the Wild - PART 2 - What do we know about how they live? by Tom Seeley
https://www.youtube.com/watch?v=T7CB8E7jKBc
Профилна снимка
slavi 13
Мнения: 1275
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #6 Преди 1 година

Ангел Йосифов написа:А моите наблюдения показват,че пчелата може да прецени обема и без да влиза,като;1. застане в полет срещу входа и насочи струя въздух навътре,демек създаде течение.2.Най-вероятно и через звукови вълни,измерват обема....Мисля,че това са първите "стъпки" при избора на хралупа,а след това "крачат" вътре :D


Тъпомера ми се повреди. ;)
Профилна снимка
slavi 13
Мнения: 1275
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #7 Преди 1 година

Има едно проучване, как пчелите оценяват обема на хралупата /кошера/. Пчелите летят в хралупата /кошера/. Те бръмкат и летят само около 20-30 сантиметра от стена до стена вътре в хралупата /кошера/. Така оценяват обема, според продължителността на полета. Това съм го наблюдавал лично, много ясно се чуват кратките полети на пчелите разузнавачки в една роеловка. :D

Другото е, че в хралупата /кошера/ трябва да е тъмно. Пчелите разузнавачки не обичат светлина в кошера или в хралупата.

Другото е, че роеловката не трябва да е боядисана с блажна боя, и не трябва никъде около роеловката да има мазни петна от нафта или машинно масло. И не обичат мравки, надушват ги.

Темата е супер и е практична.
Профилна снимка
Ангел Йосифов
Петъчен майстор пчелар
Мнения: 3605
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #8 Преди 1 година

slavi 13 написа:Тъпомера ми се повреди. ;)

Идеално.Ха сега му седни отгоре. :violin:
Профилна снимка
slavi 13
Мнения: 1275
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #9 Преди 1 година

Ангел Йосифов написа:А моите наблюдения показват,че пчелата може да прецени обема и без да влиза,като;1. застане в полет срещу входа и насочи струя въздух навътре,демек създаде течение.2.Най-вероятно и через звукови вълни,измерват обема....Мисля,че това са първите "стъпки" при избора на хралупа,а след това "крачат" вътре :D


Тъпомера ми се повреди. :D :D :D
Профилна снимка
slavi 13
Мнения: 1275
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #10 Преди 1 година

Ангел Йосифов написа:Идеално.Ха сега му седни отгоре. :violin:


Имах по-високи очаквания от Ангел Йосифов , който е "майстор пчелар"..............., но след твоя коментар Геле , гледай отгоре......... се срамувай от мнението ти.

Назад към СтатииКой е на линия

Разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 гости