Тясно-високата рамка на Баранов

Мнения: 81
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #1 Преди 11 месеца

Тясно - високата рамка е традиция в Европейското пчеларство, особено за тези райони с по-студен климат на Европа. Едни от най-популярните кошери са тези, с рамките на Левицки 240х432 мм, Герстунг 260х410 мм, Лаянс 330х410 мм, Швейцарска 285х361 мм, Датска 310х370 мм, Бастиан 240х320 мм, Кунц 250х330 мм, Украинска 300х435 мм, Уманска 285х450 мм, Долиновски 290х380 мм, Хофман 270х370 мм. Повечето от тях са с широчина на питата по хоризонтала между 250-290 мм. Как обаче да решим, коя от всички тези рамки предлага на пчелите най-добрите условия, съобразени с тяхната природа. Анатолий Баранов се заема да изчисли най-икономичната широчина по хоризонтала и височина по вертикала на восъчната пита в гнездото, необходима за благоденствието на пчелите през есенно-зимния неактивен и пролетно-летния активен период от живота на пчелите. Получил е интересни резултати и според него най-правилните размери на восъчната пита по хоризонтала е между 250-280 мм и по вертикала 325-360 мм. Какви ще бъдат правилните размери избрани от нас, зависи от плодовитостта на пчелните майки, с които работим и тяхната способност в рамките на 21 дни биологичен цикъл на развитие на пчелата работничка, да образуват зона с пило с определен диаметър. При плодовитост на майката от 1500 яйца на ден този диаметър е 220 мм, при плодовитост 2000 яйца на ден е 250 мм и при плодовитост от 2500 яюца на ден е 280 мм. По този начин изчислява, че при движение с 1 мм дневно на зимното кълбо, през зимните месеци, отдолу нагоре, към запасите с мед разположени в медената шапка над кълбото, е необходима максимална височина на восъчната пита по вертикала 360 мм. Достатъчна да поеме пчелното гнездо с диаметър около 1 инч = 250 мм и медената шапка над него от 1012 кг хранителни запаси. Това е всичко, според Баранов, което е необходимо на пчелите, като размери на восъчната пита по хоризонтала и вертикала, без да има преразход на хранителни запаси или неизползвани такива по хоризонтала на питата, без да има загуба на топлина и аромат в гнездото, движението винаги да се осъщестява естествено отдолу нагоре през неактивния период и обратно отгоре надолу през активния период. При тези размери на восъчната пита, зоната с пило и зимното кълбо, винаги ще са разположени под медената шапка и над тях на най-толпото и достижимо место ще има разположени хранителни запаси, без да е необходимо пчелите да извършват хоризонтални движения по питата през студените зимни месеци. Регистрирайте се, за да видите линка , Регистрирайте се, за да видите линка , Регистрирайте се, за да видите линка . Виждате, че ако трябва да завъртим на 90 градуса и обърнем тясно-високата рамка в ниско-широка, максималните вътрешни размери на корпуса ще е между 325-360 мм и рамки външно с размери 345 и 310 мм.
Мнения: 81
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #2 Преди 11 месеца

Възможно ли е екстензивно пчеларство при кошерите с тясно-висока рамка.На този въпрос се опитват да ни отговорят Джон Хавърсън и Мат Сомервил. Според тях предимствата са тези : - Пчелите се намират в една стая и не са разделени, по този начин гнездото може да се развие като кохерентно тяло и винаги се снабдява с мед. Стаята може да се адаптира индивидуално към силата на пчелното семейство и да се разшири, ако е необходимо с отделни рамки в гнездото или в областта на меда далеч от входа на кошера.Оборудването с голяма восъчна пита с размери приблизително тези, както Баранов ги е дал, е най-добрата форма на медена пита за развититето на семейството.Пчеларят има, след отварянето на капака, цялата пчелна колония пред погледа си.Гнездовият район на пчелите може да бъде отворен, без да се нарушава площта на магазинната част, заета от меда. Този кошер може да се настрои много добре в зависимост от желаната работна височина на пчеларя.При него се отстранява вдигането на тежки корпуси за мед в контрола на развъдната зона.Храненето и лечението за Вароа са толкова лесни, колкото при всеки друг кошер. Входният отвор на кошера е много по-високо над земята, отколкото в кошерите при други системи. На всички тези изисквания за опростено и успешно пчеларство отговарят кошерите с тясно-висока рамка. Пример за това е "Модифицираният Златен Кошер" на Хавърсън и Сомервил. Започнали с 22 рамки, сега техният кошер е с конфигурация от 14 рамки. Причините са намаленият приток на нектар поради влошените екологични условия и прогресивно намаляващата нектародайна растителност. Този кошер представлява добро развитие на германските кошери с рамката на Герстунг от 260х410 мм и Гравенхорст от 275х390 мм.Едновременно с това, в този кошер има елементи и приема особености от кошера на Емил Варе и Лоренцо Лангстрот, защото те са взели за правилни вътрешните размери от 300х300 мм на гнездото и рамка с външни размери от 285 мм по хоризонтала както при кошера на Марк Гатино /Модифициран рамков кошер на Варе/, и височина на рамката от 460 мм по вертикала, колкото е височината на 2 рамки на Лангстрот, всяка по 230 мм, съобразявайки се с изискването при моногокорпусната система, гнездото с пило през активния период и зимното кълбо през неактивният период, да се намират разположени винаги в 2 корпуса на Лангстрот с обща височина от 480 мм на корпусите и 460 мм на рамките, разположени едно над друго. Пчелните семейства зимуват според силата си на 8-9 рамки в гнездото и имат много бързо пролетно развитие, причината за което е, че пчелите винаги се движат само отдолу нагоре през зимата към топлата зона на медената шапка, която винаги е разположена над зимното кълбо и не се налага пчелите да извършват странични движения по хоризонтала на питата и кошера. Полезното при тази рамка е, че пчелите имат непрекъсната восъчна пита по целият вертикал на гнездото и не се налага да преодоляват мъртво пространство между корпусите. По този начин пчелната пита на едно ниво, осигурява пчелната колония с оптимални условия за естествено развитие на пчелите и през двата сезона на развитие - активен и неактивен, дава възможност за запазване на инстинкта на уседналост при пчелите и те много рядко изпадат в настроение да се роят, защото винаги има възможност гнездото да бъде разширено както в зоната с пило, така и в зоната на меда, и по този начин има достатъчно пространство за развитието на пилото и складирането на нектара. Поставяйки непрекъснато през пролетта восъчни основи за градеж, при оптималните условия на тази рамка и с тази восъчна пита по хоризонтала и вертикала, ние караме пчелите да се самопроизвеждат отново и отново, без да имат усещането за липса на восъчна площ и пространство, необходими им във всеки един момент от тяхното развитие. А ето и самият кошер. Изглежда естествен, удобен и успешен.
Мнения: 81
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #3 Преди 11 месеца

пчеларство написа:Възможно ли е екстензивно пчеларство при кошерите с тясно-висока рамка.На този въпрос се опитват да ни отговорят Джон Хавърсън и Мат Сомервил. Според тях предимствата са тези : - Пчелите се намират в една стая и не са разделени, по този начин гнездото може да се развие като кохерентно тяло и винаги се снабдява с мед. Стаята може да се адаптира индивидуално към силата на пчелното семейство и да се разшири, ако е необходимо с отделни рамки в гнездото или в областта на меда далеч от входа на кошера.Оборудването с голяма восъчна пита с размери приблизително тези, както Баранов ги е дал, е най-добрата форма на медена пита за развититето на семейството.Пчеларят има, след отварянето на капака, цялата пчелна колония пред погледа си.Гнездовият район на пчелите може да бъде отворен, без да се нарушава площта на магазинната част, заета от меда. Този кошер може да се настрои много добре в зависимост от желаната работна височина на пчеларя.При него се отстранява вдигането на тежки корпуси за мед в контрола на развъдната зона.Храненето и лечението за Вароа са толкова лесни, колкото при всеки друг кошер. Входният отвор на кошера е много по-високо над земята, отколкото в кошерите при други системи. На всички тези изисквания за опростено и успешно пчеларство отговарят кошерите с тясно-висока рамка. Пример за това е "Модифицираният Златен Кошер" на Хавърсън и Сомервил. Започнали с 22 рамки, сега техният кошер е с конфигурация от 14 рамки. Причините са намаленият приток на нектар поради влошените екологични условия и прогресивно намаляващата нектародайна растителност. Този кошер представлява добро развитие на германските кошери с рамката на Герстунг от 260х410 мм и Гравенхорст от 275х390 мм.Едновременно с това, в този кошер има елементи и приема особености от кошера на Емил Варе и Лоренцо Лангстрот, защото те са взели за правилни вътрешните размери от 300х300 мм на гнездото и рамка с външни размери от 285 мм по хоризонтала както при кошера на Марк Гатино /Модифициран рамков кошер на Варе/, и височина на рамката от 460 мм по вертикала, колкото е височината на 2 рамки на Лангстрот, всяка по 230 мм, съобразявайки се с изискването при моногокорпусната система, гнездото с пило през активния период и зимното кълбо през неактивният период, да се намират разположени винаги в 2 корпуса на Лангстрот с обща височина от 480 мм на корпусите и 460 мм на рамките, разположени едно над друго. Пчелните семейства зимуват според силата си на 8-9 рамки в гнездото и имат много бързо пролетно развитие, причината за което е, че пчелите винаги се движат само отдолу нагоре през зимата към топлата зона на медената шапка, която винаги е разположена над зимното кълбо и не се налага пчелите да извършват странични движения по хоризонтала на питата и кошера. Полезното при тази рамка е, че пчелите имат непрекъсната восъчна пита по целият вертикал на гнездото и не се налага да преодоляват мъртво пространство между корпусите. По този начин пчелната пита на едно ниво, осигурява пчелната колония с оптимални условия за естествено развитие на пчелите и през двата сезона на развитие - активен и неактивен, дава възможност за запазване на инстинкта на уседналост при пчелите и те много рядко изпадат в настроение да се роят, защото винаги има възможност гнездото да бъде разширено както в зоната с пило, така и в зоната на меда, и по този начин има достатъчно пространство за развитието на пилото и складирането на нектара. Поставяйки непрекъснато през пролетта восъчни основи за градеж, при оптималните условия на тази рамка и с тази восъчна пита по хоризонтала и вертикала, ние караме пчелите да се самопроизвеждат отново и отново, без да имат усещането за липса на восъчна площ и пространство, необходими им във всеки един момент от тяхното развитие. А ето и самият кошер. Изглежда естествен, удобен и успешен.
Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка.
Мнения: 81
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #4 Преди 11 месеца

пчеларство написа:https://beekindhives.uk/the-modified-golden-hive/. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка.
. А това е Герстунг рамката с неговия кошер, който наред с този на Графенхорст рамката от 275х390 мм е широко разпространен в Германия. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Рамката на Герстунг, както виждате, е с подкрепа от летвички само 8 мм странично и отдолу и 10 мм горе + магазинна рамка с размери 260х193 мм, за тези, които искат да работят с магазинни корпуси, подобно при кошера на Баранов с рамка 300х390 мм и магазинна рамка 300х193 мм. Удобството при тясно-високата рамка е, че горната и долната летвички могат да са с дебелина по 7-8 мм, защото огъване при тях във връзка с малкия размер на рамката по хоризонтала и подкрепата на 4-5 хоризонтални тела не се наблюдава. Украинският пчелар Приятиленко работи с горна и долна летвички на тясно-високата рамка дебели само по 7 мм. Това е голямо удобство и намаляване на междукорпусното пространство между рамките по вертикала до минимум, особено когато се работи с магазини над гнездото, служащи като медена шапка на зоната с пило, подобно на технологията на Иван Венер и неговата висока пита. Условието е тези 2 зони на восъчната пита по вертикала, да бъдат разделни с Ханеманова решетка, както е при Венер. Когато се работи по метода на Венер с тясно-високата рамка, се предпочитат гнездови корпуси с по 12-14 рамки. Един такъв корпус с 14 рамки ще е с размери 500 мм по дължина - 14 рамки по 35 мм средостение на питата = 490 мм + 10 мм, тоест по 1 пчела разстояние от двете страни по 5 мм = на 500 мм. Когато се работи с 16 рамкови корпуси, то тогава той ще има размерите на кошера на Пероне от 570 мм - 16 рамки по 35 мм средостение на питата = 560 мм + 10 мм = 570 мм.
Мнения: 81
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #5 Преди 11 месеца

пчеларство написа:. А това е Герстунг рамката с неговия кошер, който наред с този на Графенхорст рамката от 275х390 мм е широко разпространен в Германия. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка. Рамката на Герстунг, както виждате, е с подкрепа от летвички само 8 мм странично и отдолу и 10 мм горе + магазинна рамка с размери 260х193 мм, за тези, които искат да работят с магазинни корпуси, подобно при кошера на Баранов с рамка 300х390 мм и магазинна рамка 300х193 мм. Удобството при тясно-високата рамка е, че горната и долната летвички могат да са с дебелина по 7-8 мм, защото огъване при тях във връзка с малкия размер на рамката по хоризонтала и подкрепата на 4-5 хоризонтални тела не се наблюдава. Украинският пчелар Приятиленко работи с горна и долна летвички на тясно-високата рамка дебели само по 7 мм. Това е голямо удобство и намаляване на междукорпусното пространство между рамките по вертикала до минимум, особено когато се работи с магазини над гнездото, служащи като медена шапка на зоната с пило, подобно на технологията на Иван Венер и неговата висока пита. Условието е тези 2 зони на восъчната пита по вертикала, да бъдат разделни с Ханеманова решетка, както е при Венер. Когато се работи по метода на Венер с тясно-високата рамка, се предпочитат гнездови корпуси с по 12-14 рамки. Един такъв корпус с 14 рамки ще е с размери 500 мм по дължина - 14 рамки по 35 мм средостение на питата = 490 мм + 10 мм, тоест по 1 пчела разстояние от двете страни по 5 мм = на 500 мм. Когато се работи с 16 рамкови корпуси, то тогава той ще има размерите на кошера на Пероне от 570 мм - 16 рамки по 35 мм средостение на питата = 560 мм + 10 мм = 570 мм.
. Поставям този цитат от Герстунг, който обеснява философията на тясно-високата рамка пред ниско-широката на Дадан-Блат рамката, и защо восъчната пита трябва да е компресирана по хоризонтала до размери 240-250 мм, за да може зоната с пило да съотвества на възможностите на пчелната майка да осеменява свободните килийки в продължение на 21 дни биологично развитие на пчелата работничка. Фердинанд Герстунг пише:
"Сега ние сме избрани следните като застроена площ стая за цилиндрична плячка статор: като височина 40 см, ширина и дълбочина от 25 см, така че на дълбочина по-далечни 7 пчелна пита алеи 8 или пчелна пита. [...] Но ние сега напусне пило камерата не само произвежда толкова дълбоко [...] , но да зададете една и съща за 12-13 пчелна пита. Това съоръжение ни дава редица практически ползи:
1.Berührt детето Bien, веднага след като гнездото на пилците се превърна от fünfwabigen след siebenwabiges, членовете на страничната рамка, така че да настоява не само мед от добавянето на пило гнездо на правилното място за зимата, но също така и по-ниските ъглите на четириъгълни пилото, с Бульонът запълва периферния яйчен слой на кралицата, преди да се върне в центъра на гнездото.
2.Bewirkt вече странично потискане, която иначе е трудно да се постигне в голям пчелна пита на същото количество в изграждането на рояка broodnest пълен Премахване на пилото". [...] . А това е едно кратко описание на восъчната пита на Герстунг от Бернхард Вьовел, който има голям опит с рамката на Герстунг "Дори и да изглежда, че е отфтопичен, така е и в темата, ако го обсъждаме - защото Герстунг лично има точно това, идеалната форма на Биен, разгледана подробно.Ето едно сравнение, след като повърхността на пчелната пита (страничен изглед) и основната повърхност (поглед отгоре / поглед отгоре) на различните системи на плячката:[IMG: Регистрирайте се, за да видите линка ]Тук е насложено. (вижда се отстрани, но не и повърхността на медената пита).
[IMG: Регистрирайте се, за да видите линка ]Идеалната форма на пчелата е с ширина 30 см и височина 40 см. Погледнато отгоре, тази форма приема отпечатък от 30 х 30 см. Тази форма е най-малко желателна при всички тегления, дори ако начинът на действие принуждава тази форма в различни посоки. Например, с танцуващия, яйцето се полага първо, което създава по-голямо удоволствие отстрани. Едва по-късно, медната стая се приближава, яйцето се накланя назад - подобно на Stehaufmännchen -, като клетките над бариерата идеално остават свободни. Това също така създава обрат нагоре, поради което медната стая се приема добре и без забавяне.В Hochwabe (както и в Warré / DNM / Zander, псевдо-пчелна пита), формата на яйцата се поддържа постоянно. В Герстунг винаги има венец за храна над щанда на Брути. Във Warre това е гранично. В разгара на сезона се излюпва към предпазната врата (ако се използва предпазна врата, в противен случай в горната рамка). В противен случай има по-късно през годината хранителен венец. С DNM и Zander, храната винаги се намира на върха, дъното и страните (в случай на операция в две помещения) и това води до прекалено преждевременно настроение чрез нектар, наводняващ гнездото на гнездото отвън.Наблюдението, че ако един разделя върха на яйцето люпене чрез порта безопасност, този пик се държи като купол с може да се наблюдава във всички форми празни клетки плячка ако ограничава пчелите в съответствие с разлика и завърта около в един стайна размножаване начин. Това Golden върха на яйцето е важна част от пчелите справедливо работа, в моето разбиране. Много от пчеларите в литературата потвърждават това наблюдение съзнателно или несъзнателно. Герстунг пише за това, Пфефер го нарече "зоната на раздразнение". Пчелите поддържат този върх свободен за овулация и докато тези клетки останат свободни, няма настроение. По някакъв начин трябва да е знак за възходящата тенденция, според мотото: Докато можем да пораснем с гнездото, все още не сме готови, че можем да се ровем.The Warré напълно отговаря на размерите на идеалната форма на Bien с две рамки. Но има решителен недостатък, че не можете да разделите върха на Bruteies с бариерата. Височината на Warrezarge трябва да бъде 30 см. И не два пъти 21 см. Плячката, след като Voirnot идва с кубична форма с 33 см във всички посоки, вече много по-близо до Eikappen, но след това има прекалено много пространство в заобикалящата стая. С помощта на арбитража в помещението за развъждане и предпазната врата Dadantbeute успява да отреже този лед. "По някакъв начин", обаче, може да се направи в почти всички видове плячка."

Най-добри пожеланияБернхард.
А това е сравнение на гнездото, между различните восъчни пити в различните кошери, използвани най-често в днешно време. Регистрирайте се, за да видите линка.
Мнения: 81
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #6 Преди 11 месеца

пчеларство написа:Тясно - високата рамка е традиция в Европейското пчеларство, особено за тези райони с по-студен климат на Европа. Едни от най-популярните кошери са тези, с рамките на Левицки 240х432 мм, Герстунг 260х410 мм, Лаянс 330х410 мм, Швейцарска 285х361 мм, Датска 310х370 мм, Бастиан 240х320 мм, Кунц 250х330 мм, Украинска 300х435 мм, Уманска 285х450 мм, Долиновски 290х380 мм, Хофман 265х370 мм, Гравенхорст 275х390 мм. Повечето от тях са с широчина на питата по хоризонтала между 250-290 мм. Как обаче да решим, коя от всички тези рамки предлага на пчелите най-добрите условия, съобразени с тяхната природа. Анатолий Баранов се заема да изчисли най-икономичната широчина по хоризонтала и височина по вертикала на восъчната пита в гнездото, необходима за благоденствието на пчелите през есенно-зимния неактивен и пролетно-летния активен период от живота на пчелите. Получил е интересни резултати и според него най-правилните размери на восъчната пита по хоризонтала е между 250-280 мм и по вертикала 325-360 мм. Какви ще бъдат правилните размери избрани от нас, зависи от плодовитостта на пчелните майки, с които работим и тяхната способност в рамките на 21 дни биологичен цикъл на развитие на пчелата работничка, да образуват зона с пило с определен диаметър. При плодовитост на майката от 1500 яйца на ден този диаметър е 220 мм, при плодовитост 2000 яйца на ден е 250 мм и при плодовитост от 2500 яюца на ден е 280 мм. По този начин изчислява, че при движение с 1 мм дневно на зимното кълбо, през зимните месеци, отдолу нагоре, към запасите с мед разположени в медената шапка над кълбото, е необходима максимална височина на восъчната пита по вертикала 360 мм. Достатъчна да поеме пчелното гнездо с диаметър около 1 инч = 250 мм и медената шапка над него от 10-12 кг хранителни запаси. Това е всичко, според Баранов, което е необходимо на пчелите, като размери на восъчната пита по хоризонтала и вертикала, без да има преразход на хранителни запаси или неизползвани такива по хоризонтала на питата, без да има загуба на топлина и аромат в гнездото, движението винаги да се осъщестява естествено отдолу нагоре през неактивния период и обратно отгоре надолу през активния период. При тези размери на восъчната пита, зоната с пило и зимното кълбо, винаги ще са разположени под медената шапка и над тях, на най-топлото и достижимо место ще има разположени хранителни запаси, без да е необходимо пчелите да извършват хоризонтални движения по питата през студените зимни месеци. Регистрирайте се, за да видите линка , Регистрирайте се, за да видите линка , Регистрирайте се, за да видите линка . Виждате, че ако трябва да завъртим на 90 градуса и обърнем тясно-високата рамка в ниско-широка, максималните вътрешни размери на корпуса в предно-задна посока или на квадрата, при квадратно сечение на корпуса на кошера, ще са между 325-360 мм и рамките в тях външно с размери 310 и 345 мм, за да бъдат восъчните пити в тях с размери 290-325 мм, тоест икономични и полезни за пчелите, без да се налага да извършват излишни хоризонтални движения по тях. Ако умножим диаметъра на зоната с пило от 250 мм, при носливост на майката от 2000 яйца дневно, по коефициента на Баранов 1.27 ще имаме = на 325 мм максимална широчина на восъчната пита в рамката. Ако умножим същата зона с пило с диаметър от 250 мм по коефициента 1.16 ще имаме = на 290 мм минимална широчина на восъчната пита в рамката. По този начин кошера на Дадант-Блат би имал вътрешни размери 360х360х310 мм с рамка 345х300 мм за 10 рамковия кошер и 430х430х310 мм вътрешни размери с рамка 345х300 мм за 12 рамковия кошер. Тези размери са за средостения на восъчните пити 35 мм мм + 10 мм допълнително разстояние, тоест по 5 мм от всяка страна или по 1 пчела разстояние, което за междупитие при 35 мм средостение е = на 5 мм. Разбира се при 12 мм междупитие и 37 мм средостение на восъчната пита, 1 пчела разстояние ще е = на 6 мм и при изчисленията на корпусите броя на питите се умножава по 37 мм + 12 мм допълнително, за по 6 мм от всяка страна, вътрешните размери ще са други. Въпрос на избор с какви средостения искаме да работим, но мисля че размерите на 10 рамковия Воирнот кошер със средостения от 35 мм и вътрешни размери 360х360х360 мм на корпуса, трябва да се има за правилните размери на този тип кошер с ниско-широка рамка, какъвто е Дадан-Блат кошера. При Дадан-Блат кошера с външни размери на рамката 345х300 мм, пчеларстването с него би било по-приятно, по-естествено и по-успешно, отколкото със сегашната рамка от 435х300 мм, която използваме.
Мнения: 81
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #7 Преди 11 месеца

Това е примера на Дадан-Блат кошер с правилните вътрешни размери на восъчната пита на основата на кошера на Воирнот и неговата рамка от 345х350 мм, но вече с височината на Дадан-Блат рамката 345х300 мм. Регистрирайте се, за да видите линка. Регистрирайте се, за да видите линка . Регистрирайте се, за да видите линка .
Мнения: 1896
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #8 Преди 11 месеца

Поредната щуротия.
Трябва и от венци да си по-тъп, за да заложиш на тая рамка.
.
Пускам джокер...
Тясно-високата рамка на Баранов - A2.JPG

.
.
ПП
Надявам се само за форумните глупаци Оргазъм и венци не е ясно, че това е ВАЖЕН елемент от системата Ф8Р145М32.
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?
Мнения: 1896
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1060м надморска

Мнение #9 Преди 11 месеца

бай Мичо написа:Поредната щуротия.
Трябва и от венци да си по-тъп, за да заложиш на тая рамка.
.
Пускам джокер...
A2.JPG
.
.
ПП
Надявам се само за форумните глупаци Оргазъм и венци не е ясно, че това е ВАЖЕН елемент от системата Ф8Р145М32.
Изображение

.
Айде бре, Пчеларите !!!
.
Никой ли не се сети колко гениална е идеята?....
Носкооооу !!! И тоя ли форум отрови ?
Старши
Мнения: 965
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби
Пчелар от: 1997

Мнение #10 Преди 11 месеца

Защо мислиш, че някой го интересува?

Назад към СтатииРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 гости