Изображение

пан-Европейски експеримент

Мнения: 377
Регистриран: Преди 3 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #1 Преди 1 година

Swarming, defensive and hygienic behaviour in honey bee colonies of different genetic origin in a pan-European experiment

Регистрирайте се, за да видите линка

Роене, отбранително и хигиенно поведение на пчелни семейства с различен генетичен произход в пан-Европейски експеримент

Резюме
Колониите на медоносните пчели показват широк диапазон на различия в поведението им, в зависимост от генетичния им произход и факторите на околната среда. Експериментът за взаимодействия между генотипа и околната среда COLOSS ни даде възможност да изследваме фенотипното изразяване на роенето, отбранително и хигиенно поведение на 16 генотипа от пет различни подвид медоносни пчели в различни условия на околната среда. През 2010 и 2011 г. общо 621 колонии бяха наблюдавани и тествани съгласно стандартен протокол за оценка на изразяването на тези три поведенчески черти. Факторите: година, генотип, местоположение, произход (локален спрямо нелокален) и сезон (само за хигиенно поведение) бяха разгледани в статистическите анализи, за да се оцени техният ефект върху изразяването на тези поведения. Общият резултат от нашето проучване е, че генотипът и местоположението имат значителен ефект върху анализираните черти. За всички черти, вариацийте между местоположенията бе по-висока от вариацийте между генотипите.Открихме и значително непостоянство между генотипите от различни подвидове, които като цяло потвърждават техните познати характеристики, въпреки че беше забелязана голяма вариабилност вътре в подвидвидовете. Защитното и роево поведение бяха положително свързани през двете години, потвърждавайки генетичния контрол на тези черти. Защитното поведение е по-ниско в колонии от местен произход и е отрицателно свързано с хигиенното поведение. Хигиенното поведение е силно повлияно от сезона, в който е проведен теста. Резултатите от нашето проучване показват, че има големи поведенчески различия между различните подвидове и щамове. Устойчивата защита на местните генотипове може да бъде насърчена чрез комбиниране на усилията за опазване с подбора и развъждането, за да се подобри оценката от страна на пчеларите на местните пчели.

Назад към СтатииРазглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 гости