Селскостопанска политика?

Профилна снимка
Дамян Дамянов
Мнения: 6473
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #41 Преди 1 година

Бях забравил за това. Веригата ALDI, спря да зарежда храни със съдържание на най-вредните пестициди, които убиват пчелите.
Чакаме КАУФЛАНД и ЛИДЪЛ, ама през 2258 година, малко след като марсианците се вдигнат на бунт и се отцепят от колонията. :snooty:


https://www.youtube.com/watch?v=j0wGQvvDNOw
Медоносна Пчела - Apis mellifera
Пчела произвеждаща мед - Apis mellifica
Пчелар грижещ се за пчели - Apiarius
Пчелар произвеждащ мед - Mellarius
Профилна снимка
Дамян Дамянов
Мнения: 6473
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #42 Преди 10 месеца

Медоносна Пчела - Apis mellifera
Пчела произвеждаща мед - Apis mellifica
Пчелар грижещ се за пчели - Apiarius
Пчелар произвеждащ мед - Mellarius
Профилна снимка
Бат Ицо
Мнения: 1216
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #43 Преди 10 месеца

Дамян Дамянов написа:https://www.bnt.bg/bg/a/kupuvam-blgarsko

Не се ли намеси държавата за да ограничи вноса...
Профилна снимка
Дамян Дамянов
Мнения: 6473
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #44 Преди 9 месеца

МЗХГ поздравяват пчеларите за успешното иззимуване на пчелните семейства.
Тази година Де Минимус, догодина Де Максимус.

https://www.facebook.com/petar.yordanov.9/videos/1825320900832262/
Медоносна Пчела - Apis mellifera
Пчела произвеждаща мед - Apis mellifica
Пчелар грижещ се за пчели - Apiarius
Пчелар произвеждащ мед - Mellarius
Профилна снимка
tarty
Проф.
Мнения: 2797
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #45 Преди 4 седмици

Много внимателно да се чете от сегашните биологични и бъдещите такива. Последното предложение.
Профилна снимка
solaris60
Мнения: 1567
Регистриран: Преди 2 години

Мнение #46 Преди 4 седмици

tarty написа:Много внимателно да се чете от сегашните биологични и бъдещите такива. Последното предложение.spravka_za_otrazqvane_na_postapilite_predlojeniq_pt_obshestkons.doc
spravka_za_otrazqvane_na_postapilite_predlojeniq_pt_obshestkons.doc

Съдържа вирус. Не го теглете.
Профилна снимка
tarty
Проф.
Мнения: 2797
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #47 Преди 4 седмици

Профилна снимка
tarty
Проф.
Мнения: 2797
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Начинаещ пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #48 Преди 4 седмици

Файла го качих от моя комп.
Профилна снимка
Дамян Дамянов
Мнения: 6473
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #49 Преди 4 седмици

АПИТРЕЙД ЕООД
(Получено становище по електронен път на e-mail)

I Резюме на основните проблеми в сектор биологично пчеларство в България

Благодарение на въведените компенсаторни плащания за биологично земеделие в България от 2007-ма година в рамките на Програмата за развитие на селските райони, в последните години броят на сертифицираните (и в преход) биологични производители нарасна в пъти, като успоредно нарасна и броят на контролиращите лица, извършващи дейност на територията на страната. Към днешна дата 17 организации притежават разрешение да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство на територията на България според официалният регистър Министерството на земеделието, храните и горите. По наше мнение, някои от тях пренебрегват отговорността, която носят пред потребителите, и съзнателно допускат компромиси и грешки в своята работа. Недостатъчният контрол от страна на МЗХГ върху дейността на контролиращите лица (КЛ) през последните години позволи тези практики да се разраснат неимоверно много конкретно в биологичното пчеларство, където имаме преки наблюдения. Това доведе до създаване на негативно отношение към биологичното производство на пчелни продукти сред голяма част от конвенционалните земеделски производители в страната, както и до недоверие в автентичността на българския биологичен мед сред индустрията и потребителите в страните от Западна Европа, които са основният пазар за произведената продукция. Проведената в края на 2015 година одитна мисия на ЕК констатира редица несъответствия в системата за контрол на биологичното производство в България и излезе със строги препоръки за промяна (Доклад DG(SANTE) 2015-7357 – MR). Към настоящия момент, чрез новия проект за Наредба, регулираща биологичното производство, повод за който е настоящото становище и сигнал от наша страна, МЗХГ предприема стъпки в посока подобряване на системата за контрол и сертификация. По наше мнение обаче, в предложения за обществено обсъждане вид новият нормативен акт не дава решения на най-острите проблеми в сектор биологично пчеларство. С настоящото искаме да адресираме конкретно най-сериозните проблеми и смятаме, че ясното определяне на стриктни правила, премахващи досегашните слабости в нормативната уредба, и осъществяването на строг и постоянен контрол са единствената възможност за връщане на доверието в българската биологична продукция.

Представляваното от мен дружество Апитрейд ЕООД (основано през 1992 г.) към момента е един от водещите преработватели и износители на български конвенционален и биологичен пчелен мед, извършвайки доставки към всички големи пакетиращи компании в Европа и към редица търговски вериги. През последните 18 месеца систематично получаваме сигнали от наши контрагенти, че според тях през последните години се случва нещо нередно в сектор биологично пчеларство в България, което намира изражение в рязък ръст в количеството на изнасяния биологичен пчелен мед от страната към Европейския пазар и неговия обем в сравнение с изнасяния конвенционален пчелен мед. Годишните доклади на FiBL & IFOAM - Organics International “The world of organic agriculture” сочат следните статистически данни за страната ни:
- FiBL report 2013 (данни за 2011 г.) - 59 000 пчелни семейства в системата на биологичен контрол;
- FiBL report 2014 (данни за 2012 г.) - 85 000 пчелни семейства в системата на биологичен контрол;
- FiBL report 2015 (данни за 2013 г.) - 117 000 пчелни семейства в системата на биологичен контрол;
- FiBL report 2016 (данни за 2014 г.) - 179 000 пчелни семейства в системата на биологичен контрол; (първо място в света)
FiBL report 2017 (данни за 2015 г.) - 178 000 пчелни семейства в системата на биологичен контрол;
- FiBL report 2018 (данни за 2016 г.) – 236 462 пчелни семейства в системата на биологичен контрол;
Същевременно, вземайки за сравнение данните за Румъния като съседна страна, която е традиционен производител и износител на пчелен мед в региона, но със значително по-големи територия и население, в докладите на FiBL виждаме следнните данни:

2011 - 78 000 биологични пчелни семейства;
2012 - 85 000 биологични пчелни семейства (идентичен брой с България към онзи момент);
2014 - 82 000 биологични пчелни семейства;
2015 - 79 000 биологични пчелни семейства;
2016 – 86 000 биологични пчелни семейства.

По наше мнение, основните нарушения, които новата нормативна уредба трябва категорично да адресира по отношение на биологичното пчеларство, са три:

1. Местоположение на биологичните пчелни семейства в разрез с изискванията на регламент Регламент (ЕО) № 889/2008 – огромен брой оператори са станали част от системата за контрол, възползвайки се от компенсаторни плащания години наред, без да отговарят на основно изискване по отношение на местоположението на техните пчелни семейства – чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) 889 / 2008;

2. Вписан в сертификата нереално висок очакван добив, съществено надхвърлящ реално добития от биологичните оператори пчелен мед. Това се прави умишлено със знанието и съучастието на някои КЛ и се използва за конвертиране на конвенционална продукция в биологична както от производители, така и от преработватели;

3. Дейност производство като подизпълнител – в момента съществува огромен конфликт на интереси, тъй като почти половината биологични пчелари в страната (43%) са подизпълнители на преработвателни компании, които носят отговорност за осъществяването на контрола върху производството на биологичен мед. Намираме се в ситуация, в която купувачът на стоката, чиито интерес е да получи максимално голямо количество суровина на максимално ниска цена, е отговорен за контрола над производителите съгласно регламент Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) 889 / 2008. Носител на сертификата е преработвателната компания, а биологичните пчелари са нейни подизпълнители. За всяко търговско дружество водещ е икономическият интерес, а в случая той е да бъде произведена максимален обем продукция, което от своя страна води до по-ниската й цена. Преработвателят, носител на сертификата, няма интерес да следи стриктно за практиките и спазването на изискванията за биологично производство от страна на своите подизпълнители, а напротив – очаква от тях единствено да произвеждат максимален обем стока, която не показва отклонения при лабораторен анализ, независимо от производствените практики.
II Подробна информация и доказателства относно изложените проблеми.

1. Основен проблем по т. 1 – Местоположение на биологичните пчелни семейства:

Проведеният през 2015 г. от DG SANTE одит DG(SANTE) 2015-7357 - MR с цел оценка на системите за контрол на биологичното производство и етикетирането на биологични продукти отбелязва в констатация 48.: „Що се отнася до един малък пчелар, инспекторът на КЛ2 не представи доказателства, че е направил насрещна проверка на информацията по картата, предоставена от пчеларя по време на годишната инспекция, извършена през месец август 2015 г. В доклада единствено беше обобщена информацията, която се съдържа в картата, що се отнася до вида на заобикалящите гори и култури, но нямаше никакви данни относно управлението на културите. Това противоречи на член 13 от Регламент (ЕО) № 889/2008. Този недостатък е бил посочен в последния доклад за надзор, издаден от КО през месец май 2015 г.
Заключение 50. от доклада гласи: Когато е налице такава документация или някакъв друг документ като карти, показващи районите около пчелните кошери, инспекторите не им правят подходяща проверка, за да се гарантира съответствието на операторите с изискванията на ЕС.

Според официалната статистика на МЗХГ, към настоящия момент пчелните семейства – биологични и в преход, надхвърлят 250 000 броя на територията на страната, което е 33% от всички регистрирани пчелни семейства в България (765 800 бр.) към 1.10.2017. Настоящият брой пчелни семейства в системата за биологичен контрол в България и неговият дял от общия брой семейства буди огромно подозрение от една страна с оглед на територията на страната, структурата на земеделието със своите големи масиви с конвенционални монокултури, и от друга страна - изискванията на чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008, гласящ: „Пчелините се разполагат така, че в радиус от 3 км от площадката на пчелина източниците на нектар и полен се състоят предимно от биологично отглеждани култури и/или естествена растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо екологично въздействие, еднакви с тези, описани в член 36 от Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета ( 1 ) или в член 22 от Регламент 1257/1999 на Съвета ( 2 ), които не могат да окажат влияние върху квалифицирането на пчеларската продукция като произведена по биологичен начин. Горните изисквания не се прилагат към области, където няма наличие на цъфтящи растения или когато кошерите са в латентно състояние през зимните месеци.“


Прилагаме „Доклад за преглед въз основа на доклада от инспекция и оценка“ от дата 22.05.2017 г. (Приложение 1), издаден от КЛ Лакон ООД, инспектор С. Симеонов, по отношение на Павел Сашев Кирилов, подизпълнител на оператор Апимел Органик ООД. От доклада е видно, че е взето положително решение за сертифициране, въпреки че са направени 5 допълнителни препоръки към производителя, очевидно поради констатирани несъответствия. Първата препоръка гласи: „Да се потърси ново местоположение на пчелина в съответствие с чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) № 889/2008, което да се съгласува с Лакон ООД, и на което да се преместят пчелните семейства в срок до 30.08.2017 г.“ Производителят получава одобрение за сертификация от въпросното КЛ, въпреки, че местоположението на пчелина по време на проверката очевидно не съответства на изискванията на Регламент (ЕО) № 889/2008. Нещо повече – даден е срок за преместване на пчелина до 30.08.2017, тоест КЛ позволява пчелните семейства да останат разположени в нарушение на изискванията по време на цялата реколта (инспекцията е проведена през месец май, а срокът за изпълнение на препоръката е до края на месец август – това изцяло съвпада с периода на добив на продукция). В този случай, КЛ позволява добитата продукция реколта 2017 г. от пчелин, разположен в разрез с изискванията, да се предлага на пазара като биологична, което също така е документирано от приложеното сертификационно писмо на производителя, валидно от 30.05.2017 до 30.05.2018.

Препоръка No. 13 от изготвения от DG SANTE доклад от одит 2015-7357 гласи:
„Компетентните органи следва да гарантират, че КЛ по подходящ начин проверяват документите и информацията, които се предоставят от операторите, по-специално: уместността на 3-километровата зона, заобикаляща площадката на пчелина, за да се гарантира, че източниците на нектар и полен се състоят предимно от култури и/или естествена растителност, както е описано в член 13 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

Отговорът на тази препоръка, изпратен до Комисията от Компетентния Орган на 14.03.2016 г. гласи: „Ще бъде направено изменение на „Процедурата за извършване на годишни надзорни проверки на дейността на контролиращите лица на биологичното производство“, с което ще се въведе изискване за проверка дали посочените разпоредби са включени в стандартните процедури за контрол на контролиращото лице.“ Неправилното разположение на пчелните семейства в разрез с изискванията на чл. 13 (1) от Регламент (ЕО) № 889/2008 е съществена предпоставка за замърсяване на произведената биологична продукция с препарати за растителна защита. Всяка една партида пчелен мед, която предприятието ни преработва, преминава през стриктен анализ в акредитирана лаборатория в Германия за замърсители от разнороден произход. В практиката ни се натъкваме на все повече проби от биологично сертифицирани доставчици, които са замърсени с различни препарати за растителна защита. Прилагам няколко примера в подкрепа на горното твърдение:

Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-3818-2017-2-EU на биологичен производител Мирослав Красимиров Димитров, издадено от КЛ Лакон ООД (Приложение 2), и протокол No. 12460290002 / 18.07.2018 (Приложение 3) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 2850 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Димитров в качеството му на подизпълнител. В произведения от г-н Димитров биологичен пчелен мед се открива концентрация на Thiacloprid - 28 μg/kg.

Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5734-2018-EU на биологичен производител Николета Пламенова Димитрова, издадено от КЛ Лакон ООД (Приложение 4), и протокол No. 12460353002 / 18.07.2018 (Приложение 5) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 500 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-жа Димитрова в качеството й на подизпълнител. В произведения от гжа Димитрова биологичен пчелен мед се открива концентрация на Thiacloprid - 13 μg/kg.

Прилагам сертификат No. BG-60886/E1 на биологичен производител Надка Спасова Тодорова, издадено от КЛ Bio Hellas Институт за контрол на биологични продукти АД (Приложение 6), и протокол No. 12460290002 / 18.07.2018 (Приложение 7) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 6425 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-жа Тодорова в качеството й на оператор. В произведения от г-жа Тодорова биологичен пчелен мед се открива концентрация на Thiacloprid - 33 μg/kg.

Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5670-2017-2-EU на биологичен производител Веселин Димитров Драев, издадено от КЛ Лакон ООД (Приложение 8), и протокол No. 12458430003-2 / 23.07.2018 (Приложение 9) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 1725 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Драев в качеството му на подизпълнител. В произведения от г-н Драев биологичен пчелен мед се открива концентрация на Acetamiprid 22 μg/kg и на Thiacloprid - 15μg/kg. Прилагам протокол No. 12458430002-2 / 23.07.2018 (Приложение 10) за извършен анализ на същата партида за замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в биологичното пчеларство. Открива се концентрация от 13 μg/kg Coumaphos.

Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5738-2018-EU на биологичен производител Николай Милков Иванов, издадено от КЛ Лакон ООД (Приложение 11), и протокол 12458427003 / 19.07.2018 (Приложение 12) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 1350 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Иванов в качеството му на подизпълнител. В произведения от г-н Иванов биологичен пчелен мед се открива концентрация на Thiacloprid - 29μg/kg. Прилагам протокол No. 12458427002 / 17.07.2018 (Приложение 13) за извършен анализ на същата партида за замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в биологичното пчеларство. Открива се концентрация от 11 μg/kg Coumaphos.

Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-05-5955-2018-EU на биологичен производител Румен Райчев Радоев, издадено от КЛ Лакон ООД (Приложение 14), и протокол No. 12458444003-2/ 24.07.2018 (Приложение 15) за извършен анализ за наличие на неоникотиноиди на партида от 3625 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Радоев в качеството му на оператор. В произведения от г-н Радоев биологичен пчелен мед се открива концентрация на Thiacloprid – 37 μg/kg. Прилагам протокол No. 12458444002-2/ 24.07.2018 (Приложение 16) за извършен анализ на същата партида за замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в биологичното пчеларство. Открива се концентрация от 12 μg/kg Coumaphos

Прилагам сертификационно писмо BG-BIO-19-0479-2017-EU на биологичен производител Аписселект ЕООД, издадено от КЛ Маком Сертифициране ООД (Приложение 17), и сертификационно писмо BG-BIO-19-0480-2017-EU на биологичен производител Асен Любославов Кисов, издадено от КЛ Маком Сертифициране ООД (Приложение 18). Прилагам протокол от анализ No. 1708230416 / 23.08.2017 (Приложение 19) за извършен анализ за замърсяване с активни вещества на препарати за борба с вароатозата, изрично забранени за употреба в биологичното пчеларство, в обща проба на двамата оператори – партида от 9000 кг биологичен пчелен мед на Аписселект ЕООД и партида от 3000 кг.биологичен пчелен мед на Асен Кисов. От протоколът е видно наличието на 12 μg/kg Coumaphos в анализираната проба. Изследването е поръчано от Маком Сертифициране ООД и е предоставено на операторите, които по техни думи са принуждавани от управителя на Маком Сертифициране ООД да продадат произведената продукция на конкретен преработвател по цени за конвенционална такава, в противен случай ще им бъде отнета сертификацията. Съществено нарушение също така е изпращането от страна на въпросното КЛ на една обща проба от двама оператора, вместо две отделни такива.

Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-19-0113-2018-EU на биологичен производител Светлана Николова Игнатова, издадено от КЛ Маком Сертифициране ООД (Приложение 28) и протокол от лабораторен анализ No. 12467976001 / 27.07.2018 (Приложение 29) за извършен анализ за фалшификации в пчелен мед – наличие на нишесте в партида от 5950 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-жа Игнатова в качеството й на оператор. В произведения от г-жа Игнатова пчелен мед се открива наличие на нишесте 49 %, което не отговаря на законовите изисквания за пчелен мед.

Прилагам сертификационно писмо No. BG-BIO-19-0134-2018-EU на биологичен производител Тодор Илиев Тотев, издадено от КЛ Маком Сертифициране ООД (Приложение 30) и протокол от лабораторен анализ No. 12467993001 / 27.07.2018 (Приложение 31) за извършен анализ за фалшификации в пчелен мед – наличие на нишесте в партида от 400 кг биологичен пчелен мед, произведен от г-н Тотев в качеството му на оператор. В произведения от г-н Тотев пчелен мед се открива наличие на нишесте 37 %, което не отговаря на законовите изисквания за пчелен мед.

Наличие на подобни замърсители в биологична продукция по наше мнение е недопустимо с оглед на цялостната концепция на биологичното производство в ЕС. Доставянето на такива продукти на контрагенти в други държави членки или тяхното директно предлагане на пазара подкопава из основи доверието в българската биологична продукция и в системата за контрол, действаща в страната. Нещо повече – въпросните оператори са получавали и продължават да получават десетки хиляди евро субсидии от бюджета на ЕС и от националния бюджет съгласно мерките за стимулиране на биологичното производство в общността (годишно 35 евро на пчелно семейство за периода на преход и 25 евро на пчелно семейство за периода на биологично производство). Считаме, че в резултат на явната небрежност и недобросъвестност на някои действащи на територията на страната КЛ, стотици производители са влезли в системата за контрол без да отговарят на законовите изисквания и неправомерно получават финансиране, което е злоупотреба с европейски публични средства и една от причините бюджетът по Мярка 11 от ПРСР от програмния период 2014 – 2020 да бъде изчерпан преждевременно. Това от своя страна е в ущърб на изрядните биологични производители, които в настоящата ситуация не получават предвидената финансова помощ за биологично производство и не са конкурентни на пазара със своята продукция.

Предложение за решение:
Считаме, че в предложения за обществено обсъждане нов вариант на наредбата за биологично производство не е заложено решение на посочения по-горе проблем. В сега действащата наредба, както и в предложения за обществено обсъждане нов вариант, списъкът от мерки при нередности и нарушения по отношение на пчеларството е без промени и гласи:Вид
стопанство
Нередност/нарушение
Правно основание
Мярка
6.12
Пчели
Липса на представена карта в съответен мащаб, указваща местонахождението на кошерите, и/или документация и доказателства, включително, при необходимост, подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства имат достъп, отговарят на условията, посочени в регламента
Чл. 78, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.1
Вид
стопанство
Нередност/нарушение
Правно основание
Мярка
6.3
Пчели
Мястото, на което са разположени кошерите, не отговаря на изискванията
Чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 889/2008
5.3Мярка 5.1 предвижда Предписание за предприемане на корективни действия от страна на оператора при установени пропуски или нередности, които не засягат биологичното състояние на продукта, с определяне на срок не по-дълъг от 10 дни, в който предписанието следва да бъде изпълнено (за стопанства в преход и стопанства, преминали периода на преход).

Мярка 5.3 предвижда „Временно ограничаване (частично или пълно) на документа (сертификата) по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и налагане на забрана за предлагане на съответната партида на пазара като биологична и премахване на термините, указващи биологичен метод на производство в етикетирането и рекламата на цялата партида или продукция, при установена нередност по отношение на съответствието с изискванията на биологичното производство съгласно чл. 30, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 до отстраняване на несъответствието, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна, относно наложената мярка. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган,

Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция и другите контролиращи лица за наложената мярка в срок от 3 дни.“

Считаме, че трябва да се предвидят по-строги мерки при нередности и нарушения. Предлагаме при констатиране на липса на представена карта в съответен мащаб, указваща местонахождението на кошерите, и/или документация и доказателства, включително, при необходимост, подходящи анализи, показващи, че районите, до които пчелните семейства имат достъп, отговарят на условията, посочени в регламента, да се предвиди прилагането на Мярка 5.3.

При констатирано несъответствие „Мястото, на което са разположени кошерите, не отговаря на изискванията“ предлагаме прилагане на Мярка 5.4, която предвижда:
Отнемане на документа (сертификата) по чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007 и налагане на забрана на оператора да извършва търговия с продукти с позоваване в етикетирането и рекламата на биологичния метод на производство за определен период от време, който предварително се съгласува с компетентния орган, съгласно чл. 30, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 834/2007 в случаи, когато бъде установено тежко нарушение или нарушение с
траен ефект, със задължително писмено уведомяване на клиентите на оператора от негова страна относно наложената мярка. За стопанства в преход: Стартиране на нов преходен период, който започва да тече от датата на установяване на нарушението. Контролиращото лице писмено уведомява компетентният орган, Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция и другите контролиращи лица за наложената мярка в срок от 1 работен ден.

Смятаме, че след утвърждаването на по-строги мерки и извършване на планирани и изненадващи проверки на операторите от страна на КЛ и КЗ ще се постигне изваждането от системата на биологично производство на оператори, които са сертифицирани в нарушение на основно изискване по отношение на биологичното пчеларство, а именно чл. 13 (1) от Регламент 889 / 2008. По този начин съществено ще се намали рискът от производство и пускане на пазара на замърсена биологична продукция, което към момента генерално подкопава авторитета на българското биологично производство. Също така, това ще доведе до спиране на компенсаторните плащания към много биологични производители, които са сертифицирани в разрез със законовите изисквания и към настоящия момент неправомерно получават публично финансиране от бюджета на ЕС и от националния бюджет.

2. Основен проблем по т.2 - Вписан в сертификата нереално висок очакван добив, съществено надхвърлящ реално произведения от биологичните оператори пчелен мед.
Проведеният през 2015 г. от DG SANTE одит 2015-7357 - MR с цел оценка на системите за контрол на биологичното производство и етикетирането на биологични продукти отбелязва в констатация 48.: Двете КЛ проверяват прибраните количества, като сравняват декларираната продукция с приблизителните оценки на операторите. Не беше изяснено обаче как КЛ извършват проверки за правдоподобност като проверка на добивите. КЛ не използват официалните данни за добивите, които се публикуват на уебсайта на министерството. Данните се отнасят за конвенционални култури в различните региони на държавата и КО приема отклонение от 20 % в добивите, когато става дума за култури, произведени при спазване на принципите на биологичното производство. Освен това обикновено се проверяват съвсем малък брой фактури за продажби, което не е представително за общото годишно производство/обработка. Това противоречи на член 66, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2008.

Отдел Агростатистика към МЗХГ от 2010 г. насам ежегодно провежда статистическо проучване с ясно установена методология относно пчеларството в България. Събраната и структурирана информация е общодостъпна на интернет страницата на Министерството (http://www.mzh.government.bg/media/file ... ey2017.pdf), а в методологическите бележки е записано, че „Резултатите от изследването се използват за изготвяне на анализи и програми за сектора, както и за вземане на управленски решения при провеждане на аграрната политика в пчеларството.“

Според проведените проучвания, средният за страната годишен добив на пчелен мед (статистиката не посочва разделение между конвенционално и биологично производство) е както следва:
2013 г. – 21.1 кг от семейство;
2014 г. – 18.1 кг от семейство; 2015 г. – 19.2 кг от семейство;
2016 г. – 16.7 кг от семейство;
2017 г. – 19.9 кг от семейство.

Средноаритметично за изброените 5 реколтни години средният добив от едно пчелно семейство е 19.0 кг.

За съжаление, надлежно събираната статистическа информация не се използва за определяне на правдоподобността на заложените в сертификатите биологични добиви. Този проблем не намира решение и в новия вариант на наредбата, въпреки цитираната по-горе констатация 48 в одитния доклад. Масова практика е в биологичното пчеларство да се записват нереално високи добиви в сертификатите. Това се прави умишлено, с цел извършване на измами – конвенционална продукция, която при лабораторен анализ не показва наличие на замърсители, да се реализира като биологична. Тази продукция се представя като произведена съгласно практиките на биологично пчеларство от производители, които всъщност реално са добили само част от количеството, за което имат сертификат. Например: даден производител има вписан в своето сертификационно писмо очакван добив от 6000 кг пчелен мед. Реално добитият в стопанството мед е 3000 кг., а останалите 3000 кг се използват от преработвателя, към когото пчеларят е подизпълнител, за „превръщането“ на конвенционален мед, закупен от другаде, в биологичен. Нещо повече, от много пчелари получаваме информация, че на производителите със „свободни“ количества в сертификатите се плаща в брой по 1 лев (€0,51) на килограм, за да се съгласят на тази измама и конвенционалният мед да бъде документално оформен като закупен от тях биологичен.

Друга форма на измама е извършвана от самите пчелари - възползвайки се от съществената разлика в цената на конвенционалната и биологичната продукция, биологично сертифицирани пчелари изкупуват без документи конвенционален мед от други производители и след това го реализират като биологичен собствено производство.

Трета форма на измама, породена от изкуствено завишени добиви в сертификатите, е в случаите, когато член от семейството е биологично сертифициран оператор, а документално друг член от семейството е собственик на конвенционални пчелни семейства. Добитият пчелен мед от конвенционалните пчелини се продава като биологичен, произведен в сертифицираните.

Напоследък забелязваме, че измамата се разширява и обхваща освен произведени количества пчелен мед, но и произведени пчелни отводки (нови пчелни семейства) и пчели майки. Съдим по това от вписването в сертификатите на очакван добив именно на такава продукция. Прилагам примери за горните твърдения:
1. Сертификат на оператор Искрен Георгиев Мутафов, No. BG-BIO-19-0412-2018
(Приложение 20), издаден от Маком Сертифициране ООД. В него виждаме количество биологична продукция както следва:
- 28 тона биологичен пчелен мед
- 0.5 тона биологичен пчелен прашец
- 0.00005 тона биологично пчелно млечице
- 800 бр. биологични пчелни майки
- 700 бр. биологични пчелни отводки.

Обичайно в писмените доказателства на Маком Сертифициране ООД е вписан броят на сертифицираните пчелни семейства, но конкретно в този документ той отсъства, найвероятно в опит да се прикрие дисбалансът. Справка в публично достъпния на интернет страницата на БАБХ регистър на пчелините в България показва, че г-н Искрен Мутафов има регистрирани 3 пчелина с общо 510 пчелни семейства. Вписаният в сертификата очакван добив от 28 000 кг биологичен пчелен мед означава среден добив от 54.9 кг от семейство (289% от средния за страната за последните 5 години), а в допълнение – създаването на още 700 отводки (нови биологични пчелни семейства), 800 биологични пчелни майки, добиването на 500 кг биологичен пчелен прашец и т.н., което е практически напълно невъзможно. Интересен въпрос е какво всъщност е биологична пчелна майка и биологична отводка и дали има правила и регулации относно това. В допълнение, показателен е фактът, че г-н Искрен Георгиев Мутафов към момента е вписан като представляващ и член на УС на „Сдружение на българските производители на биопродукти“ – организация, чиито устав твърди, че има за цел да работи в интерес на устойчивото развитие на българското биологично производство.

2.Сертификационно писмо на Бий Голд ЕООД, No. BG-BIO-19-0126-2018-EU (Приложение 21), издаден от Маком Сертифициране ООД. В него виждаме общо 2372 пчелни семейства и очакван добив от 83 000 кг биологичен пчелен мед, което прави средно 35 кг от кошер (184% от средния за страната за последните 5 години). Интересно е също наличието при извършената проверка на пчелини с по 300, 500, 550 и 600 пчелни семейства, разположени на една площадка – нещо в тотален разрез с пчеларската практика, разбира се, в случай, че всички тези кошери са наистина населени с пчели, а не празни, само с цел получаване на субсидии. Според нас, подобни индустриални мащаби изначално противоречат на концепцията за биологично производство, която Общостта подкрепя чрез компенсаторните плащания.

3. Сертификационно писмо на оператор Йълдъз Лютви Ниязи, No. BG-BIO-05-3002F-01240-2017-EU (Приложение 22), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой пчелни семейства 394, очакван добив 11 100 кг. биологичен пчелен мед – средно 28.2 кг от семейство (148% от средния за страната за последните 5 години).

4. Сертификационно писмо на оператор Мурад Ясим Ереджеб, No. BG-BIO-05-3002F-01257-2017-EU (Приложение 23), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой пчелни семейства 200, очакван добив 7500 кг. биологичен пчелен мед – средно 37.5 кг от семейство (197% от средния за страната за последните 5 години).

5. Сертификационно писмо на оператор Георги Георгиев Янков, No. BG-BIO-05-3002F01-274-2017-EU (Приложение 24), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой пчелни семейства 130, очакван добив 5000 кг. биологичен пчелен мед – средно 38.5 кг от семейство (203% повече от средния за страната за последните 5 години).

6. Сертификационно писмо на оператор Пенчо Дянков Пенев, No. BG-BIO-05-3002F-01078-2017-EU (Приложение 25), издадено от КЛ Лакон ООД. Брой пчелни семейства 55, очакван добив 2500 кг. биологичен пчелен мед – средно 45.5 кг от семейство (240% повече от средния за страната за последните 5 години)

7. Сертификационно писмо на оператор Лидия Костадинова Георгиева, No. BG-BIO-190121-2018-EU (Приложение 26), издадено от КЛ Маком Сертифициране ООД. Брой пчелни семейства 300, очакван добив 12000 кг. биологичен пчелен мед – средно 40.0 кг от семейство (211% от средния за страната за последните 5 години).

Стотици подобни примери могат да се намерят в публичния регистър на биологичните производители, поддържан от МЗХГ. За съжаление, в мнозинството от сертификатите на биологични пчелари заложеният среден добив надвишава съществено средния за страната, който от своя страна обхваща и конвенционалното производство. Тези фалшиви количества в документите са почва за развитието на измами и резултатът е явен, поглеждайки статистиката на FiBL и нейната динамика в последните години. За честните биологични производители е практически невъзможно да бъдат конкурентни в така изкривената пазарна среда.

Предложение за решение:
Одиторите от DG SANTE са отбелязали в своя доклад от 2015 г., че „КЛ не използват официалните данни за добивите, които се публикуват на уебсайта на министерството. Данните се отнасят за конвенционални култури в различните региони на държавата и КО приема отклонение от 20 % в добивите, когато става дума за култури, произведени при спазване на принципите на биологичното производство.“

Считаме, че ключът към прекратяването на описаните по-горе измами с изкуствено завишени добиви е именно в реферирането към официалните статистически данни, които МЗХГ ежегодно изготвя. Очевидно, някои КЛ не ги взимат под внимание и поради тази причина Контролният орган трябва да направи задължително съблюдаването на статистическите данни на МЗХГ за определяне на очакваните добиви биологична продукция. Това може да стане именно чрез добавяне на съответните текстове в сега обсъжданата наредба. По наше мнение, трябва да се постави лимит на очаквания добив биологичен пчелен мед, който да не надвишава средния добив за страната за последните 3 реколтни години. В доклада е отбелязано, че КО приема отклонение от 20% в добивите, когато става дума за култури,произведени съгласно принципите на биологичното производство. Не става ясно в каква посока е допустимо това отклонение, но логиката сочи, че биологичното производство се характеризира с по-ниски добиви и именно затова стопаните се подпомагат с публични средства от бюджета на Общността и националния бюджет. Ако се определи лимит съгласно среден добив от минали години, следва да се помисли как да се процедира в случаите, когато оператор иска да докаже, че реално е произвел повече продукция. Смятам, че за такива случаи трябва да се предвиди конкретна процедура по стриктен контрол на документацията и проверка на място. Високите добиви в пчеларството могат да бъдат в резултат на благоприятни климатични условия, но и на нерегламентирано хранене на пчелните семейства и на измами с конвенционална продукция. Едва след положителен резултат от проверката и лабораторен анализ на произведената продукция, би следвало да се издава анекс към сертификата с вписани по-високи добиви от заложения лимит.

3. Основен проблем по т.3 – Дейност биологично производство като подизпълнител.

Регламент № 834/2007 и Регламент (ЕО) 889 / 2008 предоставят възможност за извършване на дейност като подизпълнител в обхвата на системата за контрол на биологичното производство, като такава възможност без допълнителни ограничения е предвидена и в сега действащото национално законодателство в България.

Справка в общодостъпният електронен регистър на биологичното земеделие, поддържан от МЗХГ, показва, че към момента съществуват 1665 производители с дейност пчеларство, като 710 (43%) от тях са подизпълнители на няколко преработвателни предприятия и са в обхвата на едно контролиращо лице – Лакон ООД. Тъй като понастоящем функционално и информационно биологичният регистър е непълен (липсващи вписвания на оператори, липсващи сертификати и т.н.) и общият брой, и този на подизпълнителите, вероятно е поголям. Съпоставяйки общия брой пчелни семейства в системата за контрол към настоящия момент – 250 000 бр., регистрирани 1665 оператора би означавало средно по 150 пчелни семейства на биологичен производител.

Проведеният през 2015 г. от DG SANTE одит DG(SANTE) 2015-7357 - MR отбелязва в Констатация 19.: Систематичните недостатъци обаче, наблюдавани от одитния екип и описани в няколко раздела на настоящия доклад, не бяха отбелязани от КЗ, inter alia:
- КЛ2 не извършваше подходящи годишни инспекции на оператори, осъществяващи дейност като подизпълнители;
- КЛ2 не извършваше никакви допълнителни посещения въз основа на риска и в повечето случаи подборът на операторите за целите на вземането на проби не се основаваше на риска;

Констатация 38. от одитния доклад гласи: КЛ2 не извършва едни и същи годишни инспекции на всички оператори. Операторите, осъществяващи дейност като подизпълнители, които извършват важни съществени дейности като производство, не са обект на същата степен на контрол от КЛ като сертифицираните оператори. КЛ използва различен контролен списък и извършва само кратки инспекции със значително по-ограничен обхват в сравнение с извършваните на сертифицираните оператори. КЛ посочи, че не считат риска, свързан с операторите подизпълнители, за толкова голям, тъй като те са обект на вътрешния контрол на клиента, на когото продават своите продукти. Този подход следват КЛ, когато издават сертификати на групи производители в развиващите се държави, но в ДЧ това противоречи на член 27, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 834/2007, тъй като характерът на тези проверки не се определя въз основа на каквато и да било оценка на риска от възникване на нередности по отношение на съответствието. Това също противоречи на член 92в, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, в който е посочено, че резултатът от анализ на риска предоставя основа за определяне на интензитета на годишните инспекции и посещения със или без предизвестие.

Заключение 43. от доклада гласи: Извършваният от КЛ анализ на риска не служи като добра основа за определяне на характера и честотата на посещенията при операторите. Задължителните изисквания като количества или отчетност за минали периоди не се вземат предвид по подходящ начин, не на всички оператори се прави оценка на риска и не всички дейности, които са възложени на подизпълнители, са обект на същото ниво на контрол.

Препоръка 9. от одитния доклад гласи: Контролните органи следва да гарантират, че извършваният от КЛ анализ на риска се използва надлежно като база за определяне на интензитета на годишните инспекции и посещения със или без предизвестие, както се изисква в член 92в, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 889/2008, и по-специално че:
- за оценката на риска се отчитат критерии като произведени
- количества и архивни данни относно съответствието, както се изисква в член 65, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 889/2008,
- оценка на риска се прави на всички оператори,
- всички дейности, възложени на външни подизпълнители, са обект на същото ниво на контрол в съответствие с член 28, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 834/2007

В своя отговор от 16.03.2016 Компетентните органи от МЗХГ относно препоръка номер 9. от доклада поемат следния ангажимент: 5. Ще бъде изменена „Процедурата за извършване на годишни надзорни проверки на дейността на контролиращите лица на биологичното производство“, с което да се гарантира, че всички възложени дейности на подизпълнители са предмет на същото ниво на контрол, в съответствие с член 28 (1) от Регламент (ЕО) № 834/2007; Срок: с влизането в сила на изменението и допълнението на Наредба 1 от 7 февруари 2013 г.

Считаме, че това не е достатъчно и не дава решение на констатирания проблем, който, както е видно от статистиката, има огромни мащаби – почти половината (43%) от производителите с дейност пчеларство в системата за контрол са в ролята на подизпълнители. В сегашната ситуация, няколко оператора (преработвателни предприятия) има сключени тристранни договори със стотици подизпълнители, в които е записано, че "Операторът е задължен да гарантира, че всички дейности, възложени на подизпълнителя от него/нея, са в съответствие със съответните биологични регламенти" (чл. 3а, 3b и 3c от тристранен договор за подизпълнител между Апимел Органик ООД, Лакон ООД и Айлин Селим Сали (Приложение 27). В одитния доклад 2015-7357 изрично е записано в Констатация 38, че "КЛ посочи, че не считат риска, свързан с операторите подизпълнители, за толкова голям, тъй като те са обект на вътрешния контрол на клиента, на когото продават своите продукти". Това е огромно противоречие, тъй като клиентът, който има икономически интерес да закупи максимално количество произведена биологична продукция на минимална цена, същевременно е натоварен с контрола върху производителя, от когото купува. Така се размива и отговорността за извършването на контрол – в резултат е установено, че самият производител на биологична продукция не е подложен на същия контрол от КЛ, а е "контролиран" от своя клиент.

Предложение за решение:
Тъй като Регламент (ЕО) № 834/2007 и Регламент (ЕО) № 889/2008 дават генерална възможност за извършване на подизпълнителска дейност и същата не може да бъде забранена изцяло от националния нормативен акт предмет на настоящото обсъждане, считаме, че трябва да се помисли за забрана за извършване на подизпълнителска дейност само за „важни съществени дейности като производство“. Логично е всеки оператор да може да възложи на подизпълнител дейности като транспорт, съхранение, пакетиране, маркетинг и т.н. на биологична продукция. Първичното й производство обаче е най-ключовият момент от цялата верига и законодателството трябва да очертава рамка, която да гарантира максимален контрол върху тази дейност. Чрез добавянето на съответните текстове, съгласувани с правен отдел, може да се заложи, че подизпълнителската дейност е разрешена, с изключение на дейност производство.

В случай на правно становище, че предложената по-горе забрана противоречи на Европейското законодателство, предлагаме в Наредбата да се включи следният или сходен по смисъл текст:
„Физическите и юридическите лица, осъществяващи дейност като подизпълнители, които извършват важни съществени дейности като производство, задължително трябва да имат сключен двустранен договор с контролиращо лице по смисъла на чл. 49 от Наредбата, по силата на който да бъдат сертифицирани самостоятелно като оператори съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007“.
По този начин отговорността за контрола ще е директно в Контролиращите лица, а ако даден пазарен субект желае да възложи на подизпълнител дейност по производство на продукция, това може да се случи с отделен договор, който няма отношение към системата за контрол на биологично производство.

III Заключение:
В докладът от проведения през 2015 г. от DG SANTE одит DG(SANTE) 2015-7357 - MR двете проверени КЛ не се цитират поименно, а се реферират като КЛ1 и КЛ2. В своите коментари относно проекта за доклад от извършения одит, достъпни на интернет страницата на ЕК, компетентните органи заявяват следното по отношение на Констатация 20: „Около 50% от общия брой на операторите и подизпълнителите на КЛ2 са с дейност пчеларство, което обяснява обстоятелството, че пробите от един и същи продукт представляват по-голяма част от общо взетите за анализ.“

Констатация 63 от одитния доклад, също отнасяща се до КЛ2, гласи: Одитният екип отбеляза, че в няколко случая КЛ2 е взел голям брой проби от един преработвател в рамките на един ден и ги е счел за взети от доставчиците на съответните суровини. В резултат на тази практика общият брой на пробите е бил изкуствено завишен с 50 % през 2014 г. и 2015 г. Ако тази практика не се отчете, КЛ не би достигнал минималния брой на изискваните проби. Освен това шест от общо 11 КЛ са докладвали на КО, че през 2014 г. са взели проби, чийто брой не достига минималния изискван, като две КЛ изобщо не са вземали никакви проби. Това противоречи на член 65, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 889/2004, според който броят на пробите, които КЛ вземат и анализират всяка година, съответства наймалко на 5 % от броя на операторите, които се намират под техен контрол. Недостатъчният брой на проверките (в случая с двете КЛ — липсата на проверки) поражда загриженост, тъй като тези проверки са необходими за намаляване на съществени рискове.

В коментарите си относно тази констатация, Компетентните органи заявяват: „Големият брой проби са взети по време на годишна инспекция или по време на необявена инспекция от склада за входящи суровини на голяма фирма преработвател на пчелен мед, като са взети в един ден проби от 10-12 доставчици на пчелен мед, които са налични на отделни палети в склада и са ясно обозначени. При извършване на надзорните проверки КЗ задължително проверява изпълнението на изискването за вземане на проби на най-малко 5% от операторите в система на контрол.“
Препоръка 5. от одитния доклад гласи: „Контролните органи следва да гарантират предприемането на ефективни корективни мерки, когато бъдат установени систематични или сериозни недостатъци в работата на КЛ, включително отнемане на разрешението, когато такива лица не изпълняват надлежно задачите, които са им възложени, както се изисква в член 27, параграф 9, буква г) от Регламент (ЕО) № 834/2007“

От своя страна, чл. 45, ал. 7 от сега действащата Наредба 1 от 2013 г., гласи:
Съгласно чл. 22, ал. 3 ЗПООПЗПЕС министърът на земеделието и храните отнема със заповед разрешението, когато:
1. се установи, че при подаване на заявлението и документите са представени неверни данни;
2. контролиращото лице не отговаря на изискванията на чл. 19 или 20 ЗПООПЗПЕС;
3. въз основа на извършения надзор е установено, че контролът не е обективен или ефективен;
4. се установи, че контролиращото лице системно не спазва условията и реда за контрол;
5. контролиращото лице не изпълнява задълженията по чл. 23 ЗПООПЗПЕС.

Считаме, че отнемане на разрешението за дейност пчеларство при доказани системни нарушения на виновните Контролиращи лица ще спомогне за бързото решаване на гореизложените проблеми. Производителите, сертифицирани от контролиращи лица с отнето разрешение, ще трябва да изберат друго КЛ за продължаване на дейността по биологично производство. Контролиращите лица, към които пчеларите биха се обърнали за продължаване на сертификацията, ще бъдат респектирани от взетите строги мерки и внимателно ще проверяват дали наистина операторите, които приемат, отговарят на законовите изисквания. Считаме, че по този начин в максимално кратък срок всички оператори и подизпълнители ще преминат през проверки и в системата ще останат само изрядните производители, които наистина ще имат законовото право да получават публично финансиране.

Надяваме се, че коментарите и препоръките ни относно новия текст на обсъжданата наредба ще бъдат взети под внимание. Настояваме Компетентните органи в МЗХГ и Европейските институции да извършат задълбочени проверки съгласно законовите разпоредби на цитираните в настоящия документ нарушения. Вярваме, че Българската държава и Европейските институции разполагат с необходимия капацитет и решимост да прекратят хаоса в българското биологично производство и да спрат злоупотребата с публични средства, които години наред се получават неправомерно от производители, които не изпълняват изискванията за биологично производство в ЕС.
Медоносна Пчела - Apis mellifera
Пчела произвеждаща мед - Apis mellifica
Пчелар грижещ се за пчели - Apiarius
Пчелар произвеждащ мед - Mellarius
Профилна снимка
Дамян Дамянов
Мнения: 6473
Регистриран: Преди 2 години
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби и бизнес
Пчелар от: Варна
Контакт:

Мнение #50 Преди 4 седмици

Има някакъв проблем с файла. Мисля, че това е целия текст.

п.п Пробвайте този файл (pdf формат)
Прикачени файлове
spravka_za_otrazqvane_na_postapilite_predlojeniq_pt_obshestkons.pdf
(363.16 KiB) Свалено 41 пъти
Медоносна Пчела - Apis mellifera
Пчела произвеждаща мед - Apis mellifica
Пчелар грижещ се за пчели - Apiarius
Пчелар произвеждащ мед - Mellarius

Назад към Политика и законодателствоКой е на линия

Разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 4 гости