Калкулатор за Вароатоза

Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #1 Преди 1 година

Varroa Calculator
Регистрирайте се, за да видите линка

Тест за броя на акарите в семейство според броя на естествено падналите
акари под мрежестото дъно или брой на опаразитените килиики при разпечатване на търтеево пило.


Month of Monitoring: Please select(January,February,March...)
Месец на надблюдение: Моля изберете(Януари,Февруари,Март...)

Brood Rearing Season: Please select(Short, Medium, Long)
Сезон с отглеждане на пило: Моля изберете (Къс, Среден, Дълъг)

(Това зависи от региона. Като ръководство използвайте броя на месеците
през годината, когато в семействата има пило:
6-7 месеца = кратък сезон
8-9 месеца = среден сезон
10-11 месеца = дълъг сезон)

Drone Brood Level: Please select (Low 2.5%,Medium 5%,High 10%)
Ниво на търтеевото пило: Моля изберете (Ниско 2.5% ,Средно 5%,Високо 10%)

(Ниво на търтеевото пило:
Това е мярка за размера на търтеевото пило в семейството:
-Ниско ниво (около 2,5% спрямо нивото на работническото пило) може да
има добър резултат при редовното изрязване на търтееви пити и ежегодна
смяна на по-старите пити
-Средно ниво (около 5%) при смяна но от време на време (например веднъж
на всеки 2 години)
-Високо ниво (около 10%) при смяна но рядко.)

Използван метод: Моля изберете
Method Used: Please select

-Разпечатване на търтеево пило
Drone Brood Uncapping
-Акари паднали под мрежестото дъно(естествено паднали акари)
Varroa in Screened-Floor Debris(natural mite drop)

След избиране на горната информация се показва това:
При избиране на метод - Разпечатване на търтеево пило / Drone Brood Uncapping

No. of drone cells sampled:(Брой на разпечатаните килиики)
No. infested with varroa:(Брой на опаразитените с акари)

При избиране на метод - Акари паднали под мрежестото дъно(естествено
паднали акари:) - Varroa in Screened-Floor Debris(natural mite drop)

No. of days mites were counted: (Броя дни за които падналите акари на
дъното са пресметнати:)
No. of mites counted: ( Броя на преброените акари:)

Calculate/Пресмятане
...
Пример

Месец: Декември

Сезон с отглеждане на пило: Среден

Ниво на търтеевото пило: Високо(10%)

Използван метод: Акари паднали под мрежестото дъно(естествено паднали
акари):

Броя дни за които падналите акари на дъното са пресметнати: 10

Броя на преброените акари: 30

Пресмятане

Средeн брой естествено паднали акари = 3,0 на ден. Прогнозен брой
възрастни акари вароа в семейството = 1200
Третирането се препоръчва възможно най-скоро.
(Average Daily Mite Fall = 3.0 varroa mites
Estimated number of adult varroa mites in the colony = 1200
Treatment is recommended as soon as practically possible.)

Пример втори (Същите данни но избрани за Март месец)

Месец: Март

Сезон с отглеждане на пило: Среден

Ниво на търтеевото пило: Високо(10%)

Използван метод: Акари паднали под мрежестото дъно(естествено паднали
акари):

Броя дни за които падналите акари на дъното са пресметнати: 10

Броя на преброените акари: 30


Пресмятане

Средно ежедневно падане на акари = 3,0 на ден.Прогнозен брой възрастни
акари вароа в семейството = между 150 и 1200
Третирането се препоръчва във времето от 0 до 3 месеца (от деня на
първия мониторинг).
ГРУБО ПРЕСМЯТАНЕ:
Мониторингът на падането на акарите около началото или края на сезона
на отглеждане на пило може да даде не задоволителна точност.Към
резултатите трябва да се подхожда внимателно.
(Average Daily Mite Fall = 3.0 varroa mites
Estimated number of adult varroa mites in the colony = between 150 and 1200
Treatment is recommended in about 0 to 3 months time (counting from day
of first monitoring).
ROUGH ESTIMATE:
Monitoring mite-fall around the start or end of the brood rearing
season can give poor accuracy.
Results should be treated with caution.)
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #2 Преди 1 година

Важна забележка:

Не забравяйте - ситуацията може да се промени бързо, особено ако се случи повторна инвазия. Трябва редовно да провеждате мониторинг.

Моделът прогнозира кога броя на акарите вероятно ще достигнат критично ниво, което изисква третиране. Горепосоченото се основава на прогноза за това колко време е вероятно да отнеме, преди популацията на акара да достигне 1000 - ниво, при което се препоръчва третиране, за да не се допусне акара да нанесе вреда на семейството. Умишлено сме определили ниво от 1000 акари, за да дадем предпазлив подход, като се има предвид, че методите за мониторинг не винаги са точни. Резултатите могат да зависят от много фактори, включително размера на семейството, така че един диапазон може да се покаже и по-висок. Въпреки това, по различни причини, малко семейство може да бъде по-податливо на дадено ниво на акари, отколкото голямо семейство. Когато е даден диапазон, предпазлив подход би бил третиране в по-кратък период от време. Ако моделът предвижда, че третирането е необходимо в средата на зимата, би било разумно да се третира през есента, за да се избегне смущението на пчелите в средата на зимата. Трябва да се помни, че горните прогнози се основават на извадки и оценки, така че препоръката е насока, която да помогне на пчеларя да вземе решение. Ако пчеларят има достатъчно доказателства, че нивото на акарите е по-високо от оценката, и / или увреждането на семейството от акарите на Varroa е вече очевидно (напр. деформирани пчели), пчеларят не трябва да забавя ненужно третиране.
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #3 Преди 1 година

Managing Varroa - Beebase
Регистрирайте се, за да видите линка
"Въпреки това, изследователите са съгласни, че във Великобритания е разумно да се стремим да държим популацията на Varroa под 1000 акара / семейство; над това ниво риска от увреждане от акарите, свързаните с тях патогени и ефекта от храненето им върху пчелите бързо могат да станат много значими. В Европа и части от Съединените щати като цяло се използват по-висок прагови нива от около 3000-4000 акара."

The German bee monitoring project:
Регистрирайте се, за да видите линка
"Това потвърждава неотдавнашните полеви проучвания (Liebig, 2001), които показват, че нивата на опаразитяване на зимните пчели с повече от 7% е критично за зимното оцеляване на семействата при условията в Германия. В САЩ (Delaplane and Hood, 1999) и Канада (Currie and Gatien, 2006) са предложени нива на опаразитяване от 10% и дори повече, като прагове за икономически щети."

IPM 4 Fighting Varroa4: Reconnaissance Mite sampling methods and thresholds
Регистрирайте се, за да видите линка


Регистрирайте се, за да видите линка
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #4 Преди 1 година

Varroatreatment in Denmark
Регистрирайте се, за да видите линка

Колапс
"По-рано се смяташе, че за нанасяне вреда на семейството е необходим
праг от 12 000 - 20 000 акара преди семейството да загине. Въпреки
това, през последните години се установи, че прагът на увреждане е
значително по-нисък, близо 5000 акара. Това се дължи на наличието на
опортюнистични заболявания, които следват вследствие на увреждането от
акарите под формата на вирус."
"При датските условия е доказано, че има линейна връзка между
естествената смърт на акарите, като се броят на пластмасова подложка и
количеството на Varroa акарите в семейството и пилото. Последните
проучвания показват следната връзка между броя на акарите в
семейството с минимум половин рамка запечатано пило и средният брой на
акарите, които падат върху пластмасовата подложка на ден, в продължение
на една седмица.Общ брой акари в семейството = 120 X среден брой акари
на ден.Може да се изчисли в същото време, че броят на акарите в
семейство с пило ще се удвои месечно, както и че между 50 и 90% от тях
ще умрат през зимата.
...Първото наблюдение трябва да се проведе в края на май, също така в
края на юни, юли и август. Ако не е възможно да се извършат тези четири
мониторинга след това, като минимум, мониторинг следва да се извърши в
края на юни и в края на август.
...Средна колония с епидемия от APV-вероятно ще умре, когато има около
5000 акари опаразитеност."
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #5 Преди 1 година

https://www.youtube.com/watch?v=G6-480fMDVQ
Mite count results:
Elizabeth: 14
Helen: 69 (50 is considered to be the treatment threshold here)
Jezebel: 21
Karma: 7
Louise: 3
Natalia: 0

Калкулатор за Вароатоза - varroa11.jpg


Регистрирайте се, за да видите линка

Diana Sammataro (2002) казва: "Определянето на прага за третиране също зависи от вашето желание да използвате митицид. Например, ако имате малка толерантност към загубата на семейства (и желаете да използвате митицид), предлагаме праг от 20 акари на ден. Ако имате висока толерантност към загубата на колонии (и не сте склонни да използвате митицид), използвайте 100 акари дневно като праг за третиране. "Малко вероятно е някой комерсиален пчелар умишлено да толерира загуба, свързана с по-високия праг.
По-долу има две визуални помощни средства, които да ви помогнат да вземате решения. Таблица 1 е компилация от публикувани прагове от различни авторитети. Фигура 3 показва четири различни криви на падналите акари от различни специалисти, вариращи от консервативни до много либерални. Предпочитам да ви дам информацията и да ви позволя да вземете собствени решения как да я използвате.
Калкулатор за Вароатоза - varroaIPM-20.jpg


Diary of an Alberta Commercial Beekeeper
Регистрирайте се, за да видите линка
Профилна снимка
Triballi
Мнения: 247
Регистриран: Преди 1 година
Стаж: Пчелар
Пчелите за мен са: Хоби

Мнение #6 Преди 10 месеца

От скромният ми опит считам че праговете дадени в тази таблица са разумни за moderate и conservative поне за есента и зимата.При мен при среден брой паднали акари за октомври - януари(почти средата) средно шест на ден се оказаха фатални.
Калкулатор за Вароатоза - varroaIPM-20.jpg

Затова прага от 1000 акара не е избран случайно в калкулатора за вароатоза.

Назад към Болести и вредителиКой е на линия

Разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 гости